Wie verdient de D66 Valentijnstaart in de gemeente Delfzijl?

Delfzijl – Volgende maand is het alweer Valentijnsdag. D66Delfzijl wil – zoals elk jaar-  die dag graag met een taart op bezoek bij een vrijwilliger, om daarmee haar  bewondering uit te spreken voor alle vrijwilligers in haar gemeente.

Kent u een vrijwilliger of een groep vrijwilligers waarvan u vindt dat die daar voor in aanmerking zouden moeten komen geef deze dan op, natuurlijk met  daarbij de reden waarom u dat vindt. Opgeven kan tot en met maandag 6  februari bij de fractievoorzitter van D66Delfzijl : Els Zijlstra-Veldman, email zijlstra-veldman@home.nl of per telefoon 06-12929397.

Back to top button