Wethouder Van der Tuin draagt monumentale kalkoven over aan stichting voor restauratie

Appingedam – Wethouder Lea van der Tuin- Kuipers van monumentenzorg heeft dinsdag 3 november de rijksmonumentale kalkoven aan de Dijkhuizenweg in Appingedam in eigendom overgedragen aan de Stichting tot Behoud van Industrieel en Cultureel Erfgoed Stad Appingedam (BICSA). De akte tot overdracht is dinsdag gepasseerd. Daarmee kan de Stichting BICSA verder met de plannen voor de restauratie van de kalkoven.

De stichting is opgericht om het industrieel en cultureel erfgoed van Appingedam te behouden. De restauratie van de kalkoven is het eerste project dat de stichting gaat uitvoeren.

Historie
Rond 1900 is de kalkoven ‘De Fivel’ gebouwd. In de kalkoven aan het Nieuwe Diep werden schelpen verbrand waarna droge kalk overbleef. Deze schelpen werden aangevoerd vanuit de Waddenzee. De gewonnen kalk diende als bemesting voor de landbouw en werd gebruikt in de bouw. De kalkoven is in bedrijf geweest tot de jaren zestig van de vorige eeuw. In 1968 is deze aangemerkt als rijksmonument. De Damster oven is een van de laatste overgebleven kalkovens in de provincie Groningen en daardoor een uniek industrieel monument. Ook de markante flesvormige bouw van de oven maakt dit type industriële monument een zeer karakteristieke verschijning in het landschap. Het verkeert nog in de oorspronkelijke staat.

Burgerinitiatief
De Stichting BICSA wil de kalkoven weer in oude luister herstellen en openstellen voor publiek in samenwerking met Rondvaartboten Damsterveer. Wethouder Lea van der Tuin- Kuipers is erg blij met het initiatief: “Het is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Een aantal enthousiaste Damsters die er de schouders onder zetten om te zorgen dat kalkoven wordt gerestaureerd. Deze betrokkenheid van de inwoners is de kracht van  Appingedam. Als gemeente werken we graag mee met dergelijke initiatieven om zo het industrieel erfgoed te behouden.”

Toeristische en educatieve functie
De Stichting tot Behoud van Industrieel en Cultureel Erfgoed Stad Appingedam heeft een architect opdracht gegeven om tekeningen te maken en een begroting op te stellen voor de restauratie. Daarna gaat de stichting aan de slag met het werven van de benodigde financiën. Voorzitter Hans Meijer van de Stichting BICSA: “We zijn verheugd dat we vandaag officieel aan de slag kunnen maar we hebben gelukkig al wel de nodige stappen gezet. We hopen in de loop van volgend jaar met de restauratie te kunnen beginnen. De eerste fondsen hebben ons al financiële toezeggingen gedaan waar we mee verder kunnen. We krijgen veel energie van de positieve reacties van de Damsters en de complimenten van de monumentencommissie voor het plan. We zijn er druk mee als bestuur met veel plezier en energie.”

Back to top button