fbpx
12.8 C
Delfzijl
zaterdag 11 juli 2020
Home Weer en natuur Werkzaamheden natuurherstel Polder Breebaart gestart

Werkzaamheden natuurherstel Polder Breebaart gestart

Termunten – In januari is gestart met het herinrichten van Polder Breebaart, een brakwatergetijdengebied van Het Groninger Landschap, vlakbij Termunten. Door opslibbing van het gebied tegen te gaan worden de natuurwaarden weer hersteld.

Met de herinrichting wordt het gebied gelijk ook beter ontsloten voor bezoekers. De herinrichting is onderdeel van een samenwerkingsproject met onder andere Waterschap Hunze en Aa’s en Kennisconsortium EcoShape, waarbij wordt onderzocht hoe het slib dat wordt onttrokken weer hergebruikt kan worden voor dijkversterking.

De Eems-Dollard kent de afgelopen decennia een achteruitgang van natuurwaarden, vooral door de verhoogde slibconcentratie in het water. Dit werkt door in Polder Breebaart. Het gebied slibt sterk op en dit bedreigt onder andere de vismigratie, het broedsucces en de kwelderdiversiteit. Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Hergebruik van slib
Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt omgezet naar klei. Dit gebeurt in een Kleirijperij die op de kwelder ligt, een aantal kilometer ten zuiden van de Polder Breebaart. Kennisconsortium EcoShape onderzoekt in tien verschillende proefvakken wat de beste manier is om slib te laten rijpen. Als het slib na drie jaar rijpen geschikt is als dijkenklei, dan versterkt het Waterschap Hunze en Aa’s hiermee de Brede Groene dijk.


Advertenties