Werkzaamheden Kustweg vijvers in volle gang

Delfzijl – Sinds een aantal weken wordt er vol op gewerkt aan de aanleg van een nieuwe waterpartij langs de Kustweg in Delfzijl. Vrachtwagens met zand en kiepers met grond rijden af en aan. Graafmachines en bulldozers zorgen er voor dat alles op de juiste plek terecht komt.

Langs de Kustweg ligt al jaren een grote waterpartij. Maar omdat de dijk wordt verhoogd, en daardoor ook breder wordt, moet een gedeelte van de waterpartij en sloten worden gedempt. Dit waterverlies wordt gecompenseerd door de vijvers aan te passen en sloten te verleggen.

In het nieuwe ontwerp verschuift de waterpartij dichter naar de flats toe. Op enkele plekken wordt de waterpartij groter, bijvoorbeeld bij de flat Hoog Watum. Er verdwijnen daar enkele bestaande wandelpaden, op andere plekken komen er wandelpaden bij.

Ook vorderen de werkzaamheden rond het MuzeeAquarium, hier wordt zand op gereden. De bunker van het museum zal deels onder de nieuwe dijk verdwijnen.

Back to top button