Week van de pleegzorg: nog steeds groot tekort aan pleegouders die kinderen tweede thuis willen geven

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Groningen – Op 1 november worden er deurmatten neergelegd bij de Vismarkt in Groningen. De deurmatten staan voor het tekort aan huishoudens die van hun huis een 2e thuis willen maken. Ook in Stadskanaal en Westerkwartier worden deze deurmatten neergelegd om aandacht te vragen voor pleegouderschap.

Een tweede thuis
Van 1 t/m 8 november is de landelijke Week van de Pleegzorg. Pleegzorg Nederland start tegelijk haar nieuwe campagne ‘Jouw huis een 2e thuis?’ waarmee zij aandacht vraagt voor het belang van voldoende pleegouders. In het hele land worden deze week deurmatten neergelegd om het tekort aan huishoudens voor pleegkinderen te laten zien.

Het aantal nieuwe pleegouders neemt al jaren af. Dit heeft tot gevolg dat het vinden van de ideale match voor kinderen steeds minder goed lukt. In heel Nederland zoeken we voor bijna 600 pleegkinderen een 2e thuis. “We zoeken niet EEN huishouden, maar voor elk pleegkind het huishouden waar hij of zij zich zo thuis mogelijk voelt. Een match is altijd maatwerk. Daarom hebben wij een diverse groep aan pleegouders.” zegt Pascal Brondijk van Pleegzorg Groningen.

Onderzoek naar thuisgevoel
Pleegzorg Nederland onderzocht onder 2000 Nederlanders wat het thuisgevoel precies is omdat de organisatie pleegkinderen juist dat wil bieden. Maar liefst 58,5% zegt dat een fijn thuis een grote rol speelt voor hun gevoel van geluk. Voor 24% is een ‘thuisgevoel’ daarbij zelfs doorslaggevend. Dit benadrukt dat het creëren van een veilig thuisgevoel van zeer groot belang is. Het maakt kinderen gelukkiger en helpt hen verder in de ontwikkeling richting een stabiele situatie. Het onderzoek laat zien dat een thuis om meer draait dan een vaste woonplek. Vooral een ‘sterk gevoel van veiligheid’ en ‘samenwonen met mensen die om elkaar geven’, zijn de belangrijkste elementen om een veilig thuisgevoel te creëren. Het eerste wat bij mensen opkomt als ze aan ‘thuis’ denken, is het oer-Hollandse woord ‘gezellig’. Maar ook ‘veilig’, ‘familie’ en ‘rust’ zijn veelgenoemde antwoorden.

De ondervraagden vinden het over het algemeen heel belangrijk dat kinderen die (deels) niet thuis kunnen wonen, op een andere fijne plek dit thuisgevoel kunnen ervaren (ruim 80%). Volgens de gemiddelde Nederlander heeft een kind dat niet thuis kan wonen een veilige plek (67,4), liefde en aandacht (71%) en stabiliteit (40,8%) nodig. Een pleegkind in huis nemen is voor zo’n 10% een optie.

Deeltijd en voltijd pleegzorg
Opgroeiende kinderen hebben een stabiele en veilige omgeving nodig. Maar wat als die zorg ontbreekt? Dan is het mooi dat er pleeggezinnen zijn die een 2e thuis bieden. Een plek in de buurt waar kinderen terecht kunnen als het thuis even niet gaat. Sommige pleeggezinnen nemen een kind in huis op tot de problemen thuis zijn opgelost. Maar ook parttime kan een pleegouder van grote betekenis zijn. Dan komt een kind bijvoorbeeld in het weekend of in de vakantie logeren.

Pleegzorg Nederland ziet wel een positieve ontwikkeling in de toename in deeltijdpleegzorg. Deze variant van pleegzorg kan ouders ondersteunen en wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis. Daardoor kan worden voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Het afgelopen jaar was 24 procent van de nieuwe instroom deeltijd.

Jouw huis in Groningen een 2e thuis?
Pleegzorg is in Nederland regionaal georganiseerd. Pleegzorg Groningen is een samenwerkingsverband tussen de pleegzorgaanbieders Elker, Leger des Heils en William Schrikker Gezinsvormen. Gezamenlijk geven de organisaties voorlichting aan ouders, kinderen en pleegouders. Wil jij van jouw huis een tweede thuis maken? Vraag een informatiepakket aan of kom naar een informatieavond. Kijk voor meer informatie op: www.pleegzorggroningen.nl

Back to top button