Waterschappen stellen vanaf zaterdag 24 februari vaarverbod in

Regio – De komende dagen is er kans op strenge vorst. Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest spelen alvast in op de verwachtingen.

​De beide waterschappen stellen vanaf zaterdag 24 februari een tijdelijk vaarverbod in voor de watergangen binnen haar beheersgebied.

Dit verbod geldt overigens niet voor het Eemskanaal, het Reitdiep, de diepenring in het centrum van de stad Groningen, het Van Starkenborghkanaal, het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en het Noord-Willemskanaal. Op stilstaand water groeit makkelijker een ijslaag. Op dit moment voeren de gemalen het water gelijkmatig af.

Het vaarverbod is nodig, omdat door scheepvaart veroorzaakte ijsschotsen schade kunnen veroorzaken aan de oevers, waterkeringen of andere waterstaatswerken. Het verbod houdt ook verband met bescherming van de ijsvloer voor schaatstochten.

Het tijdelijk vaarverbod wil niet zeggen dat het veilig is zich op het ijs te begeven. Het betreden van ijs blijft dus altijd ieders eigen verantwoordelijkheid.

Back to top button