Waterpolitie in actie; Agenten Landelijk Eenheid delen geen bekeuringen uit

Driebergen – Na ruim vijftig dagen actievoeren door de Waterpolitie Landelijke Eenheid (LE) is het conflict met de werkgever over de personeelsbezetting een nieuwe fase ingegaan. De Waterpolitie gaat de komende maand wel weer varen, maar zal bij geconstateerde overtredingen volstaan met het uitdelen van waarschuwingen in plaats van bekeuringen.

De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de Dienst Waterpolitie (LE) op een publieksvriendelijke manier actie gevoerd onder de naam ‘Boten aan de kant’. De agenten De collega’s waren nog wel aan het werk, maar gingen daarbij niet het water op – tenzij er sprake was van een noodsituatie. Tientallen speedboten en twaalf grote schepen bleven daardoor vijftig etmalen aan de ketting liggen – met alle gevolgen van dien voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid op en nabij de Nederlandse waterwegen.

Actief protest

Deze actie bleek niet voldoende te zijn geweest om korpschef Erik Akerboom van de ernst van het probleem te overtuigen. Hij blijft vasthouden aan aantallen gezagvoerders die te laag zijn om het politiewerk op het water op een verantwoorde manier te kunnen doen. Daarnaast weigert de korpschef in hun functiebeschrijving specifiek het werkveld water te benoemen, waardoor deze collega’s ook (tegen hun zin) ingezet kunnen worden op spoor en weg.

Nautische ervaring wegbezuinigd

De bonden zien zich door de werkgever gedwongen de politieagenten tot een scherpere actie op te roepen. Er hebben inmiddels de nodige formele en informele gesprekken met de minister en de korpsleiding plaatsgevonden. Helaas lijken ze nog altijd onvoldoende bereid een eind te maken aan de onvrede op de werkvloer over het aantal medewerkers in de functie gezagvoerder zeevaart.

Veilig en effectief werken

Dat aantal is volgens de overige agenten te laag, waardoor zij hun werk op het water onvoldoende effectief en veilig kunnen uitvoeren. Daarbij steekt het enorm dat de werkgever vooral voor deze onevenwichtige personeelsbezetting gekozen heeft om kosten te besparen. Wat de bonden betreft zouden de functionele behoeften van de organisatie en de mensen die er werken bij dit soort keuzes doorslaggevend moeten zijn. Kort samengevat: er is al heel wat nautische ervaring wegbezuinigd en dat moet worden teruggedraaid.

Reactie korpsleiding

Dat een deel van de politie te water geen boetes uitdeelt, ontslaat recreanten en beroepsvaart niet van de plicht om zich aan de regels te houden, stelt de korpsleiding in een reactie. Los daarvan is de kans op een bekeuring na een overtreding op het water nog altijd aanwezig. Naast de betreffende collega’s van de Landelijk Eenheid houden ook collega’s van de tien regionale eenheden toezicht op rivieren en meren. Bijvoorbeeld in gebieden met veel recreatievaart, zoals in Friesland, maar ook in grote en kleine havens. Deze agenten blijven als de situatie daarom vraagt wel degelijk boetes uitdelen.

De korpsleiding geeft aan dat zij al tegemoetgekomen is aan een deel van de wensen van de medewerkers bij de Landelijke Eenheid. Zij blijft bereid om in goed overleg samen te zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen.Back to top button