Waterbottelarij Wagenborgen nieuw leven ingeblazen

Wagenborgen – Het college van de gemeente Delfzijl heeft besloten om planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van een waterbottelarij voor bronwater in Wagenborgen. Dat betekent dat de initiatiefnemers nu een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen doen. Het college van de gemeente vindt een waterbottelarij een aanwinst voor het dorp en de gemeente.

Plan al eerder aan de orde geweest
Het plan om bronwater te bottelen in de oude woonboerderij aan de Familie Bronsweg 77 in Wagenborgen is eerder al aan de orde geweest in 2010. Destijds was het college ook positief, maar door de economische recessie lukte het de initiatiefnemers niet om geld te vinden voor de investering. Inmiddels is dat wel gelukt, waarna het college is gevraagd om haar medewerking.

Schuur beschadigd door aardbeving
Het oorspronkelijke plan was om alleen intern te verbouwen, maar door een zware aardbeving in 2013 is de schuur dusdanig beschadigd dat het niet meer mogelijk is om er te werken. Vandaar dat een deel van de schuur wordt gesloopt en er nieuwbouw voor terugkomt. De voorzijde van het perceel met het woongedeelte en oude schuurgedeelte blijft intact, waardoor de karakteristieke ruimtelijke uitstraling van het pand behouden blijft.

Verlenen omgevingsvergunning na ter inzage legging
Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt deze ter inzage gelegd. Een ieder heeft dan de mogelijkheid om te reageren op het plan.Back to top button