Waarnemend burgemeester Hiemstra Appingedam beëdigd op ‘burgemeesterssteen’

Appingedam – Donderdagavond 6 april is, in een buitengewone raadsvergadering, Anno Wietze Hiemstra beëdigd door de commissaris van de koning René Paas als waarnemend burgemeester van de gemeente Appingedam. De beëdiging vond plaats op het kerkplein op de burgemeesterssteen die voor deze gelegenheid beschikbaar is gesteld door Museum Stad Appingedam. Veel belangstellenden, waaronder familie van de heer Hiemstra, collegeleden van de buurgemeenten en raads- en collegeleden van de gemeente Hoogeveen, woonden de vergadering bij.

Burgemeesterssteen

Het gebruik van de burgemeesterssteen is in 2009 bij de beëdiging van burgemeester Pot weer ingevoerd om een oude traditie nieuw leven in te blazen.

In de 16e en 17e eeuw was de ‘aanzwering’ (beëdiging) van de eedgenoten (redgers en borgemeisteren) in de stad Appingedam een openbare gelegenheid. Deze aanzweringen of beëdigingen gebeurden op die plaats in de stad waar openbaar en kerkelijk bestuur dicht bij elkaar kwamen: in de Wijkstraat, ter hoogte van de Nieuwe Kerkstraat, het kerkhof (huidige kerkplein-oostzijde) en het roester. Het roester of rooster lag tussen het kerkhof en de Wijkstraat en had een symbolische betekenis om de kwade geesten en loslopende dieren van het kerkhof te weren.

De kandidaat-bestuurders legden vervolgens de eed af op de burgemeesterssteen. De originele steen heeft waarschijnlijk nog tot na de Tweede Wereldoorlog op de hoek van de Ossengang en de Sint Annastraat gelegen, totdat de daar gevestigde smederij Ritsema werd afgebroken. Daarna is deze steen verdwenen. De steen die nu doorgaat voor burgemeesterssteen werd in 1833 tijdens werkzaamheden in de Wijkstraat opgegraven en in 1956 door de gemeente Appingedam geschonken aan Museum Stad Appingedam. Het is niet de oorspronkelijke burgemeesterssteen; die stond omschreven als een keisteen en was veel groter. Omdat er nu al drie keer een burgemeester op heeft gestaan, noemen we dit de burgemeesterssteen. De steen maakt deel uit van de vaste collectie van het museum over de geschiedenis van Appingedam.

Toespraken

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Bert Raangs heeft de ambtsketen bij burgemeester Hiemstra omgehangen. Na de beëdiging spraken de plaatsvervangend raadsvoorzitter, Bert Raangs en loco-burgemeester Annalies Usmany de nieuwe burgemeester toe.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”false” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”sort_order” special_effect=”none” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”1047″]


Back to top button