Vijvers Meedensingel in Appingedam onder toeziend oog van schooljeugd leeg gevist

Appingedam РOnder toeziend oog van een groep schoolkinderen van Kindcentrum Olingertil in Appingedam is een gecertificeerd visbedrijf begonnen met het leegvissen van de vijvers langs de Meedensingel. Vissers gingen met behulp van een sleepnet door de vijver om vervolgens de  gevangen vissen op soort te registeren en geteld. De gevangen vissen werden vervolgens weer uitgezet in de tijdelijke visopvang langs de Bieslaan. De kinderen kregen van diverse specialisten (ecoloog waterschap/hengelsportfederatie Groningen/Drenthe hengelsportvereniging) uitleg over de flora en (aqua)fauna die aanwezig is in en langs de oevers van de vijvers in Appingedam.

Bij de vijvers aan de Meedensingel worden de komende maanden bagger- en beschoeiingswerk verricht. Hierbij wordt 2.500 kubieke meter onderhoudsbaggerslib verwijderd en in de tweede vijver 280 meter beschoeiing vervangen. Deze oever wordt gelijktijdig omgezet in een natuurvriendelijke oeverconstructie met oeverplanten. Het baggeren gebeurt voor een goede water aan- en afvoer, om stankoverlast tegen te gaan, om vissterfte te voorkomen en om de watergangen op goede diepte te houden. Bovendien heeft het baggeren een positieve invloed op de waterkwaliteit door herstel van de waterdiepte, verhogen van het zuurstofgehalte en vergroten van de overlevingskans voor vissen tijdens de vorstperiode.

Na afloop van het baggerwerk worden de vissen in overleg met de hengelsportfederatie Groningen/Drenthe en hengelsportvereniging Appingedam weer teruggezet in de vijvers.

Back to top button