Vijfde editie nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Delfzijl broezen

Delfzijl – De gemeente Delfzijl hield zaterdagavond voor de vijfde keer haar nieuwjaarsbijeenkomst ‘Nait zoezen moar broezen’. Nadat de burgemeester en wethouders de gasten in de Molenberg hadden ontvangen begon het officiële gedeelte. Burgemeester Beukema blikte terug op een bewogen jaar met het grootste nautische evenement van het noorden DelfSail, hij bedankte de vele vrijwilligers die aan het evenement hebben mee gewerkt voor hun inzet en kijkt uit naar de volgende editie.

Een andere feestelijke oplevering was het nieuwe hart van Termunterzijl. Bij de Boog van Ziel werd een prachtig hotel geopend samen met een complex van huurwoningen en een visserijmuseum. Dat nieuwe ‘hart’ geeft een enorme impuls aan het dorp en de dorpsgemeenschap.  De Woningbouwstichting Het Groninger Huis en ondernemer Arie Heuvelman komen alle eer toe voor dit project. Dezelfde combinatie realiseert in dit jaar een nieuw woningbouwproject in de wijk Doklanden.

De bevolkingskrimp is voor Delfzijl nog niet beëindigd, maar wel sterk verminderd. Zo zelfs dat de gemeente er van uitgaat dat er de komende jaren in de huursector, voor het eerst in 25 jaar, geen nieuwe sloopopgave wacht. Er ontstaan zelfs tekorten op de huurwoningmarkt. Dat is voor de gemeente de reden om in 2017 een nieuwe visie op de woningbouwontwikkeling op te stellen. Daarin zal niet langer krimp, maar vernieuwing en ontwikkeling centraal staan.

Een dieptepunt in 2016 was ongetwijfeld het bericht over de sluiting van Draka in Farmsum, waarmee tientallen arbeidsplaatsen verloren gingen. Draka was een overblijfsel van de glorietijd van de Nederlandse Kabelfabriek, die in 1955 het begin markeerde van de industriële ontwikkeling van Delfzijl, waar in de bloeijaren vele honderden inwoners werk vonden. De teruggang was jaren geleden al ingezet, maar toch gaat met de definitieve sluiting van Draka een monumentaal bedrijf voor Delfzijl verloren.

Ook houdt de aardbevingsproblematiek de gemoederen nog steeds bezig. Beukema ziet het als een kans voor de regio. De onderwijstransitie waar de gemeenteraad van Delfzijl in 2016 toe heeft besloten, is daar een voorbeeld van. In de periode tot en met 2021 is het ons mogelijk de basisonderwijsvoorzieningen in onze gehele gemeente met geld van de NAM, het Rijk, de provincie en de gemeente kindvriendelijk en duurzaam op niveau te brengen. Een

enorme operatie waarover wethouder Menninga de regie voert en waarvan begin 2017 de definitieve planning wordt gepresenteerd. Die operatie zou zonder de aardbevingsproblemen niet kunnen plaats vinden. De gemeente Delfzijl zou daarvoor simpel de financiën niet beschikbaar hebben gehad.

Het jaar werd in mineur afgesloten met de grote brand in het centrum van Delfzijl. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en kon meer onheil maar net worden voorkomen. De brandweer en de hulpdiensten verdienen daarvoor een groot compliment. De schade van de brand in Delfzijl is groot. Door de brand zullen de gemeente, ondernemers, zich moeten herpakken. Het zou onbestaanbaar zijn dat er geen nieuwe invulling komt voor het gat dat in het centrum is geslagen.

Na het officiële gedeelte konden de aanwezig gasten via een interactieve presentatie laten weten wat ze de hoogte punten van het afgelopen jaar vonden en waar ze naar uitkeken in 2017.

Na het gedeelte in de Molenberg konden de gasten terecht in de verschillende (horeca) gelegenheden rond het plein de Molenberg voor het Walking Dinner en live muziek.

Back to top button