Vertrouwen in woningmarkt aardbevingsgebied blijft toenemen

Noord-Groningen – Het vertrouwen in de woningmarkt is onder bewoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de derde Eigen Huis Marktindicator Groningen, die de TU Delft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft uitgevoerd. Het vertrouwen ligt weer bijna op het niveau van andere gebieden in Groningen en Nederland als geheel.

Met een gemiddelde score van 111 op de Eigen Huis Marktindicator in het derde kwartaal van 2017, is de score hoger dan in het vorige kwartaal (109). Vooral huishoudens met een laag inkomen, huurders en starters hebben een groeiend vertrouwen. Omdat de woningmarktontwikkelingen niet wezenlijk beter zijn geweest in de aardbevingsgemeenten dan elders, lijkt dit vooral het effect te zijn van een veranderde risicoperceptie.

Gunstig koopmoment

In het derde kwartaal geeft ongeveer de helft van de respondenten in de aardbevingsgemeenten aan dat het een (zeer) gunstig moment is om een woning te kopen. Slechts tien procent vindt het een (zeer) ongunstig moment. Dat is aanzienlijk minder dan medio 2015 (bijna 20%). Daarmee zijn deze woonconsumenten ook in dit kwartaal weer positiever gestemd dan de bewoners elders in Groningen en de woonconsumenten in Nederland als geheel.

Eigen Huis Marktindicator

TU Delft heeft in opdracht van de Vereniging Eigen Huis in 2004 de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld. Hiermee kan het vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningenmarkt worden gemeten. Eind 2016 heeft NCG aan TU Delft  opdracht gegeven om voor vijf kwartalen, van het eerste kwartaal 2017 tot en met het eerste kwartaal 2018, de marktindicator specifiek voor Groningen uit te breiden. In de komende twee kwartaalrapportages van de regionale woningmarktindicator wordt nader ingegaan op het mogelijke effect van het beleid van NCG op het vertrouwen onder de bewoners.

Back to top button