Verstoring vogels aan Waddendijk nog onderbelicht bij nieuw windpark Eemshaven-West

Eemshaven – De milieueffecten van het nieuwe windpark Eemshaven-West in Groningen zijn goed in beeld, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij adviseert wel om in het milieueffectrapport meer aandacht te besteden aan het effect op vogels. Sommige vogels die op het wad rusten of naar voedsel zoeken zullen een deel van het gebied gaan mijden als daar een windpark staat. De provincie had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Vattenfall, Drei Meulen BV en ECOO willen samen een windpark bouwen met in de eerste fase 16 windturbines. Het plangebied ligt vlakbij de Eemshaven en bij de be-staande windparken Eemsdijk en Westereems. Voordat de provincie Groningen over het plan een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Dit is een heel goed milieueffectrapport, zegt de Commissie. Het onderbouwt goed de locatiekeuze en laat duidelijk zien hoe het landschap zal veranderen door het windpark. Ook beschrijft het goed dat omwonenden aan de zuidkant meer geluid en slagschaduw zullen ervaren.

Op een punt is meer duidelijkheid nodig, vindt de Commissie. De Waddenzee, een beschermd natuurgebied, ligt vlakbij. Als het wad droogvalt bij laagwater, zoeken vogels daar naar voedsel. Bij hoogwater rusten vogels aan de Waddendijk. Sommige vogels zullen een deel van het gebied gaan mijden door het nieuwe windpark. Dit effect moet in beeld zijn, volgens de Commissie, maar het rapport beschrijft dit nog niet.

De provincie neemt het advies van de Commissie over, zal het rapport op korte termijn aanvullen en het deze zomer opnieuw laten beoordelen.

Back to top button