Versterkingswerkzaamheden kustwegflats Delfzijl wordt 1 juni hervat

Delfzijl – Op 1 juni worden de versterkingswerkzaamheden aan de Naterij- en Oldiekflat in Delfzijl hervat. Het werk werd in februari van dit jaar tijdelijk stilgelegd omdat een aantal bewoners zich zorgen maakte over het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de strenge lockdown. Eind juli 2021 zijn alle versterkingswerkzaamheden naar verwachting afgerond.

Uit gesprekken met bewoners en de bewonerscommissie in de afgelopen periode bleek dat de bewoners de versterkingswerkzaamheden aan de flats nu graag willen afronden. Om die reden hebben Plegt-Vos, Acantus en NCG in overleg besloten de werkzaamheden weer op te pakken. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de geldende coronamaatregelen nageleefd. 

Afronding werkzaamheden
In de laatste week van mei wordt de bouwplaats ingericht. Op 1 juni worden de werkzaamheden weer opgestart. De uit te voeren werkzaamheden in de Naterijflat duren nog circa twee weken. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van ankers, het aanbrengen van beglazing, schilder- en leidingwerk en het afronden van de werkzaamheden aan de liftopbouw. In de Oldiekflat duren de werkzaamheden ongeveer zes weken. Het betreft hier grotendeels dezelfde werkzaamheden, maar in grotere aantallen (meer verdiepingen). Ook moeten er nog werkzaamheden in een aantal woningen uitgevoerd worden. Het streven is eind juli klaar te zijn met de versterking van de flats.

Bewoners die vragen hebben over het hervatten van de werkzaamheden kunnen terecht bij hun bewonersbegeleider van NCG.Back to top button