Versterkingsopgave Opwierde-Zuid in Appingedam gaat door

Appingedam – Het college van B&W van de gemeente Appingedam is voorzichtig positief over de eerste uitkomsten van de besprekingen tussen de regio en de minister over het vervolg van de lopende versterkingsopgave.  Het versterkingsproces in Opwierde-Zuid kan doorgaan en voor de zogenaamde vliesgevelwoningen komen extra middelen beschikbaar. Het gaat in Opwierde-Zuid om ca. 400 woningen. Het versterken van de scholen en de bouw van een nieuwe campus, gaat ook door. En ook de pilot ‘Heft in eigen hand’ kan doorgaan.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: “In de afgelopen periode ontstond bij onze inwoners onzekerheid naar aanleiding van het besluit tot verlagen van de gaswinning en de aangekondigde pauze in de versterking. Het was onduidelijk voor welke woningen dit wel of niet gold. Daarnaast was in Opwierde-Zuid al onrust over de aanpak van de versterking bij vooral de vliesgevelwoningen. Gelukkig komen nu extra middelen beschikbaar waarmee er voor deze inwoners nieuw perspectief ontstaat. Op korte termijn gaan de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente met deze inwoners in gesprek over het vervolg.”

Overig Opwierde
In overige delen van Opwierde zijn voor ca. 850 woningen versterkingsadviezen beschikbaar, maar nog niet gedeeld met de inwoners. Met de minister is afgesproken dat binnen een beperkt aantal weken meer duidelijk wordt over de voortgang van deze versterking. Hiervoor wordt nu nader onderzoek gedaan.  Ditzelfde geldt voor 111 andere woningen waar op dit moment gewerkt wordt aan de versterkingsadviezen.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: “Onze inzet voor deze woningen blijft onverminderd dat de versterking door moet gaan. Veiligheid staat voorop, en er zijn bij deze inwoners verwachtingen gewekt, waar we niet om heen kunnen. Pas nadat deskundigen zoals SodM, KNMI, TNO en de NEN-commissie met nieuwe adviezen met betrekking tot de veiligheid zijn gekomen, kan in nieuwe situaties eventueel overgegaan worden tot een heroverweging bij de versterkingsopgave.”

Afgelopen week sprak de gemeenteraad van Appingedam zich ook uit voor het continueren van de versterkingswerkzaamheden.

Afspraken NAM en corporaties
De bestaande afspraken tussen de versterking op basis van eerdere afspraken tussen NAM en de corporaties blijven bestaan. Deze zijn geen onderwerp van gesprek geweest omdat het hier gaat om eerder gemaakte afspraken zonder betrokkenheid van de overheden en de NCG.

Brief NCG
Vanuit Nationaal Coördinator Groningen ontvangen  alle inwoners in de diverse projecten een brief met informatie over de laatste ontwikkelingen.

 

Back to top button