Verkenner aangesteld om onderhandeling voor cao politie vlot te trekken

Den Haag – Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft ┬ámet de politievakorganisaties afgesproken de heer Hans Borstlap aan te stellen als verkenner voor de cao voor de politie. De heer Borstlap is sinds 2002 lid van de Raad van State.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de politie zitten op dit moment in een impasse. De verkenner zal gesprekken voeren met de verschillende partijen en de posities ten aanzien van de cao-onderhandelingen in kaart brengen. Partijen benadrukken dat dit niet het hervatten van de onderhandelingen is, maar dat zij op deze manier helder willen krijgen onder welke omstandigheden de onderhandelingen succesvol hervat zouden kunnen worden.

Nadat de verkenner zijn rapport heeft uitgebracht gaan de minister en de politievakorganisaties weer in gesprek om te bezien of en hoe de onderhandelingen kunnen worden hervat.Back to top button