Vennenflat Delfzijl wordt eerder gesloopt

Delfzijl – De gemeente Delfzijl en Acantus gaan niet investeren in de bouwkundige versterking van de Vennenflat, maar kiezen ervoor om de bewoners en de ondernemers versneld te laten verhuizen en de flat eerder dan gepland te slopen. Vervolgonderzoek door het bureau Van Rossum naar de aardbevingsbestendigheid van de Vennenflat bevestigt dat er geen sprake is van een acuut veiligheidsrisico, maar dat er wel versterkende maatregelen nodig zijn. De gemeente neemt dit besluit op basis van de combinatie van onzekerheid over welk pakket maatregelen precies nodig is, de overlast voor de bewoners en ondernemers omdat zij tijdelijk hun huis/zaak uit zouden moeten tijdens de werkzaamheden, en de korte periode die nog rest tot aan de geplande sloop. De nieuwe streefdatum voor de start van de sloop is eind 2016. De bewoners en ondernemers van de Vennenflat zijn vanavond geïnformeerd op een bijeenkomst.

De veiligheid van de bewoners, ondernemers en het winkelend publiek in de Vennenflat staat voorop voor de gemeente en Acantus. In de wetenschap dat de flat versterkt moet worden is “niets doen” tot aan de beoogde sloop in 2019 voor hen dan ook geen optie. Het onderzoek maakt niet met zekerheid duidelijk welk pakket versterkingsmaatregelen precies nodig is. Dit komt onder andere doordat er informatie over fundering ontbreekt. Maar ook vanwege onzekerheid over de te hanteren veiligheidsnormen. Het onderzoek is gebaseerd op de voorlopige versie van de NPR, terwijl er inmiddels een nieuwe contourenkaart van het KNMI met de te verwachten maximale grondversnelling is verschenen en er een nieuwe NPR op komst is. Toepassing van nieuwe normen zou mogelijk tot nieuw onderzoek en langer uitstel kunnen leiden. Over de consequenties van het besluit is de gemeente nu in gesprek met de NAM.

Zorgvuldige aanpak en nieuwbouw
De gemeente wil het proces van versneld uitplaatsen zorgvuldig aanpakken. Sinds maart is er voor 33 bewoners uit de Vennenflat nieuwe woonruimte gevonden. Het onderzoek naar aardbevingsbestendigheid van de Vennenflat is specifiek gericht op het risico voor de hoogbouw van de Vennenflat. Het besluit om versneld te slopen geldt dan ook alleen voor de hoogbouw, waarin nu nog 25 oorspronkelijke bewoners gehuisvest zijn. Voor alle bewoners – hoogbouw en laagbouw – blijven de afspraken in het sociaal statuut de basis. Zij krijgen nieuwe huisvesting die past bij hun woonwens:
– Indien mogelijk direct definitief in bestaande bouw of nieuwbouw.
– Of eerst in een ‘wisselwoning’ (volgens het sociaal statuut), waarbij in principe duidelijk is wanneer en waarheen de verhuizing naar de definitieve woning plaatsvindt. Dit kan zowel naar bestaande bouw als nieuwbouw zijn.

Om de bewoners die naar nieuwbouw willen verhuizen op korte termijn perspectief te bieden gaat de gemeente nieuwbouwprojecten versnellen, o.a. aan de Spoorstraat met tien tot veertien appartementen en de Doklander met tien grondgebonden woningen.

Extra inspanning voor ondernemers
Voor wat betreft de ondernemers gaat het in de hoogbouw om zes ondernemers op de begane grond en drie dienstverleners op de eerste verdieping. Op het dak van de hoogbouw staan zendmasten van twee telecom ondernemingen. De afgelopen maand is de eerste ondernemer vanuit de Vennenflat verhuisd naar een locatie elders in Delfzijl. Met een tweetal ondernemers is overeenstemming bereikt over de uitplaatsing. Met de andere ondernemers in de hoogbouw van de Vennenflat zijn gesprekken gaande. Hoewel de wijziging van de termijn van de uitplaatsing om een stevige extra inspanning vraagt van alle betrokken partijen is er het vertrouwen dat alle betrokken ondernemers tijdig op een zo goed mogelijke nieuwe plek gehuisvest kunnen worden.

Back to top button