Veel belangstelling bij ingebruikname gemaal en sluis Usquert

Usquert – Op vrijdag 11 december 2015 hebben de heren J.J. Bos, DB-lid waterschap Noorderzijlvest, en de heer H. Dedden, directeur Friso Bouwgroep, gemaal en sluis Usquert officieel in bedrijf gesteld. De heer Dedden streek de vlag van de Friso Bouwgroep en de heer Bos hees de vlag van Noorderzijlvest in top. Daarmee droeg de bouwer het gemaal en de sluis over aan de eigenaar, waterschap Noorderzijlvest.

Bodemdalingsgemaal en -sluis
Als gevolg van de bodemdaling door aardgaswinning ontstonden te hoge waterstanden in het gebied rondom Usquert. Daar had onder andere de landbouw last van, met natte grond in voor- en najaar. Daarom zijn gemaal en sluis Usquert gebouwd. Gemaal en sluis brengen de waterstanden rond Usquert weer naar beneden. Op 1 juli 2014 is begonnen met de bouw van het gemaal. De sluis is gebouwd in het voorjaar van 2015. Alles is nu afgerond en daarom kon de aannemer, Friso Bouwgroep, gemaal en sluis overdragen aan het waterschap Noorderzijlvest.

Meer doelen
Naast het opheffen van de gevolgen van de bodemdaling door aardgaswinning op de waterstanden, hebben gemaal en sluis nog meer doelen. Waar mogelijk zijn de wensen en belangen van belanghebbenden, zoals omwonenden, verwerkt. Zo is de sluis niet alleen passeerbaar voor de pleziervaart, maar ook voor kano’s en schaatsers.

Ontwerp gemaalgebouw
De bovenbouw van het gemaal is ontworpen door Architectenbureau Nienhuis uit Uithuizermeeden. In het ontwerp heeft de architect zich laten inspireren door het Berlagehuis, het voormalige gemeentehuis, in Usquert.

Toekomstbestendig
Bij het ontwerp van het gemaal is ingestoken op een onderhoudsarm, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en gebruiksvriendelijk complex. Omdat het gemaal binnen het bodemdalingsgebied liggen, is het ook aardbevingsbestendig gebouwd. Door een stuggere constructie kan het gebouw de trillingen beter opvangen.

Vispasseerbaar
Bij de bouw van het gemaal is ervoor gezorgd dat de trek van vissen in het Usquerdermaar mogelijk blijft. Dit gebeurt met een speciale voorziening, de Fishtrack 2.0, ontworpen door Ingenieursadviesbureau Tauw.

Gemaal en sluis Helwerd
Het gemaal Usquert neemt de functie over van het tijdelijke gemaal Helwerd in het Helwerdermaar. Dit gemaal met sluis is inmiddels gesloopt. Het terrein en de toegangsweg bij gemaal en sluis Helwerd zijn weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Financiering
De bouw van gemaal en sluis Usquert heeft 4,9 miljoen euro gekost. Omdat de aanleg van gemaal en sluis nodig zijn vanwege de bodemdaling door aardgaswinning, wordt de bouw betaald uit het bodemdalingsfonds Commissie Bodemdaling.

Back to top button