Vaker gezondheidsklachten bij Groningers met meervoudige aardbevingsschade

Groningen – Groningers zijn bijzonder trots op en tevreden over de plek waar ze wonen, of dat nu in het aardbevingsgebied is of daarbuiten. Gaswinning heeft geen gevolgen voor de algemene gezondheid. Maar Groningers met meervoudige schade door gaswinning hebben wél vaker te maken met specifieke gezondheidsklachten. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies uit de eerste vragenlijst van Gronings Perspectief, een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Groningers die één keer schade hebben gehad, ervaren net zo veel klachten als Groningers zonder schade. Mensen die meervoudig schade ondervonden, hebben echter vaker last van slapeloosheid, irritatie, concentratieproblemen en specifieke lichamelijke klachten. Onderzoeksleiders prof. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe adviseren om de gezondheid en weerbaarheid van gedupeerde Groningers langs meerdere sporen te verbeteren en te versterken.

Groningers zijn trots op en tevreden over de plek waar ze wonen. De prachtige natuur, de rust en de woonkwaliteit maken dat men zich Groninger voelt en verbonden is met buurtgenoten. Daarnaast noemen mensen de goede voorzieningen en cultureel erfgoed als waardevolle elementen. De tevredenheid is even hoog binnen het gaswinningsgebied als daarbuiten.

De algemene zelfgerapporteerde gezondheid van Groningers lijdt niet onder de gaswinning. De gezondheid in het gaswinningsgebied is even goed als daarbuiten.

Maar Groningers die vaker schade hadden, kampen wel vaker met specifieke gezondheidsklachten dan Groningers zonder schade. Ongeveer anderhalf keer zoveel van hen hebben regelmatig last van slapeloosheid, prikkelbaarheid of irritatie. Ook zijn er meer klachten over geheugen- of concentratieproblemen en moeheid. Buik- of maagklachten, spier- of gewrichtsklachten, hoofdpijn en hartkloppingen komen ook vaker voor onder deze groep mensen. Meervoudige schade heeft ook invloed op de geestelijke gezondheid. Anderhalf keer zo veel mensen in deze groep heeft regelmatig last van negatieve gevoelens zoals neerslachtigheid of een gebrek aan controle over hun leven. De groep Groningers met meervoudige schade voelt zich bovendien beduidend minder veilig.

Zorg voor mensen moet voorop staan
Prof. Tom Postmes: ‘Deze mensen zijn geen klagers. Hun klachten moet je serieus nemen. De zorg voor de mensen in dit gebied moet voorop staan, met name bij mensen die voor de zoveelste keer schade krijgen. Wat je kunt doen is deze mensen ontzorgen tijdens de schadeafhandeling. Ook kan je medische zorg zo toegankelijk mogelijk maken; drempels verlagen, zowel financieel als in papieren procedures. Je kunt risico’s op meer schade verkleinen, het gevoel van veiligheid vergroten. Het is ook heel belangrijk om verder te onderzoeken welk vangnet er is in de sociale omgeving, want deze mensen gaan niet zo snel naar de huisarts. Ik adviseer om dit langs meerdere sporen aan te pakken. Dat kan de gezondheidsklachten verkleinen en de weerbaarheid vergroten.’

Rapportage onderzoek
De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. Alle rapporten zijn openbaar en worden via deze website gedeeld met bewoners en geïnteresseerden. De eerste resultaten worden vandaag gepresenteerd in een kort tussenrapport. In augustus publiceren de onderzoekers een uitgebreid wetenschappelijk rapport. Het onderzoek loopt tot eind 2017.

Na afloop van de presentatie gaf de Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Hans Alders een korte reactie op de eerste resultaten. Lees hier zijn reactie.

Back to top button