UWV: Toename WW in Groningen

Groningen – In november nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen toe. De WW blijft historisch gezien op een laag niveau. Ook onder jongeren neemt de WW toe. Dit blijft echter een kleine groep binnen de WW-gerechtigden.

Meer WW-uitkeringen in november
Eind november ontvingen 5.580 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking. In november was het aantal WW-uitkeringen in Groningen met een stijging van 5,5% hoger dan in oktober (+289 uitkeringen). In Groningen stijgt de WW in november met name vanuit de chemische industrie. Deze stijging komt door een faillissement in de sector. Ook detailhandel, uitzendbedrijven en horeca laten een toename zien. De ontwikkeling in deze sectoren valt te verklaren vanuit het seizoen en de daarmee teruglopende werkgelegenheid. Vanuit het onderwijs neemt het aantal WW-uitkeringen juist af in november.  In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Groningen 13,0% (641 uitkeringen) hoger.

Ook landelijk nam de WW toe afgelopen maand. Eind november telde Nederland 160.232 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 4.482 meer dan in oktober (+2,9%). Vorig jaar telde Nederland in november 144.910 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 15.322 uitkeringen (+10,6%).

Basiscijfers Jeugd: toename nieuwe WW jongeren
In de provincie Groningen hebben in de eerste tien maanden van dit jaar 9% meer jongeren een WW-uitkering aangevraagd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk was de stijging van het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren 5%. Een mogelijke verklaring voor de toename is de huidige milde recessie. Jongeren zijn meestal de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit zagen wij ook aan het begin van de coronacrisis, toen de instroom in de WW onder jongeren relatief sterker toenam dan gemiddeld. Jongeren hebben vaker een tijdelijk contract en raken hierdoor sneller hun baan kwijt dan mensen met een vast contract. Daarentegen profiteren jongeren meestal als eerste als de arbeidsmarkt aantrekt. Hierdoor bleef de tijdelijke toename van WW-uitkeringen onder jongeren aan het begin van de coronacrisis ook van korte duur. Dat de toename in Groningen boven het landelijke gemiddelde ligt, heeft mogelijk te maken met de lagere krapte in het Noorden.

Ondanks de stijging van het aantal jongeren onder de 27 jaar in de WW maken zij slechts een klein deel uit van de totale populatie WW-gerechtigden. In de provincie Groningen was dat de afgelopen maand ongeveer 11%, dus ongeveer een tiende deel. Vaak komen zij niet in aanmerking voor een WW-uitkering, omdat zij nog geen rechten hebben opgebouwd als ze beginnen op de arbeidsmarkt.

De ontwikkelingen in de nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren blijken uit de Basiscijfers Jeugd. UWV en SBB tonen met de Basiscijfers Jeugd eens per kwartaal de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt. De verschillende dashboards zijn 11 december jl. geüpdate en verschaffen regionale informatie over het aantal mbo-studenten, het aantal vacatures per beroepsgroep en de kansen op werk of een stageplek per mbo-opleidingsrichting.

Regionale verschillen
In november nam de WW toe in de drie noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

• UWV verstrekte eind november in Friesland 5.854 WW-uitkeringen; 5,5% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind november 8,3% hoger dan vorig jaar.

• Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in november toe met 5,7% tot 4.502. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 10,1%.

Back to top button