UWV: Minder WW-uitkeringen in Groningen

Groningen – In april nam het aantal mensen met een WW-uitkering in de provincie Groningen af. Na een toename in de afgelopen maanden, daalt de WW nu weer in veel sectoren. Vanuit de uitzendbranche is deze daling van de WW-uitkeringen het grootst. Ook ten opzichte van vorig jaar ligt de WW lager.

Afname WW in april
Eind april ontvingen 5.584 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in april af met 167 uitkeringen (-2,9%). De afname van de WW in april deed zich in veel sectoren voor. De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit de uitzendsector. Ook de bouw liet een afname van het WW-bestand zien. Hiermee daalt het aantal WW-uitkeringen in Groningen weer na een paar maanden van stijging. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Groningen 2,7% lager.

Ook landelijk nam in april het aantal WW-uitkeringen na een stijging in maart weer af. Eind april telde Nederland 156.272 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 1.902 minder dan in maart (-1,2%). In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen af in vrijwel alle provincies. Alleen in Flevoland en Limburg steeg de WW licht. Vorig jaar telde Nederland in april 174.811 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 18.539 uitkeringen (-10,6%).

Bron: UWV

Regionale verschillen
In april nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

•  UWV verstrekte eind april in de provincie Friesland 6.066 WW-uitkeringen; 3,6% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind april 10,5% lager dan vorig jaar.

•  Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in april met 2,4% toe tot 4.634. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 9,6%.

Back to top button