UWV: Meer vacatures klantcontact in Groningen

Groningen – In de provincie Groningen daalt het aantal WW-uitkeringen in augustus verder. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs waren er eind augustus meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. De groeiende vraag naar medewerkers in het klantcontact zorgt voor een flinke stijging van het aantal vacatures in dit beroep.

Minder WW-uitkeringen in augustus
Eind augustus telde Groningen 5.140 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in augustus af met 89 uitkeringen (-1,7%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit zorg & welzijn, commerciële dienstverlening en handel nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs waren in augustus meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. Voor het onderwijs is een toename van de WW in augustus een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind augustus 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-22,5%).

Groei vacatures klantcontact in Groningen
Er is een groeiende vraag naar medewerkers klantcontact in vrijwel alle sectoren. Dit komt doordat mensen meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet. Het aantal vacatures voor dit beroep nam dan ook flink toe in Groningen: in het afgelopen jaar is het aantal vacatures vrijwel verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijk zijn er juist minder mensen met een WW-uitkering die een baan als klantcontactmedewerker zoeken. Hierdoor is er inmiddels in de regio – net als in alle andere arbeidsmarktregio’s – meer vraag dan aanbod naar klantcontactmedewerkers. Consumenten merken dit ook; wachttijden bij klantcontactcenters lopen steeds vaker op. Dat komt naast de personeelstekorten door een toenemend aantal klantvragen en langere, complexere vragen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld extra vragen in verband met dure energiecontracten of leveringsproblemen van producten.

Ontwikkeling regionale spanning klantcontactberoepen

Klantcontact is een relatief open beroepsgroep waarnaar mensen vrij gemakkelijk kunnen overstappen. Zeker vanuit aanpalende sectoren zoals detailhandel en horeca; de beroepseisen en –vaardigheden komen deels overeen. Zo moeten verkopers en horecapersoneel, net als de medewerker klantcontact, servicegericht zijn en over communicatieve vaardigheden beschikken. Dat was ook te merken tijdens de coronacrisis; meer mensen uit de horeca en detailhandel zochten een baan in het klantcontact. Deze extra toeloop daalde in de loop van 2021, maar de interesse van voormalig horecapersoneel en kassamedewerkers blijft groter dan voor de uitbraak van de coronapandemie.

Meer weten over de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden binnen de klantcontactberoepen? Bekijk de arbeidsmarktinformatie klantcontact.

Afname WW in Nederland
Eind augustus telde Nederland 151.730 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 156.636 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.906 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-3,1%). Een jaar eerder telde Nederland 212.661 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 60.931 uitkeringen (-28,7%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In augustus nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind augustus in de provincie Friesland 5.629 WW-uitkeringen; 0,7% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind augustus 25,3% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in augustus met 2,1% af tot 4.186. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 27,3%.

Back to top button