UWV: Kansen op economisch-administratief werk variëren in Groningen

Groningen – In april nam in Groningen de WW verder af met 6,8 procent. Ook lag het aantal WW-uitkeringen lager dan vorig jaar. Dit is voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie. Veel mensen werken in een economisch-administratieve functie. De afgelopen jaren groeide dit aantal, vooral op hoog niveau. Hier liggen dan ook kansen op werk in Groningen, bijvoorbeeld voor accountants, controllers, belastingadviseurs en data analisten. Andere economisch-administratieve beroepen krimpen juist, met name op middelbaar niveau. Zij hebben last van digitalisering en de coronacrisis.

WW in april verder gedaald
Eind april telde Groningen 8.581 WW-uitkeringen. Dat is 2,8% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in april af met 631 uitkeringen (-6,8%) ten opzichte van vorige maand. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis ligt het aantal WW-uitkeringen lager dan een jaar eerder. In april 2020 waren er nog 10.326 uitkeringen. Dat aantal is 16,9 procent lager in april 2021 (-1.745 uitkeringen).

Kansen economisch-administratieve beroepen vooral op hoog niveau
Veel mensen werken in een economisch-administratief beroep. Het is de grootste beroepsrichting met bijna een vijfde van alle werkenden in Nederland. Zij werken in alle sectoren in een grote variatie aan beroepen; van postbezorgers en (hotel)receptionisten tot accountants en beleidsadviseurs.

De afgelopen jaren steeg het totaal aantal werkenden in deze beroepen. Deze toename zit vooral bij functies op hoog niveau. Hier zijn in Groningen dan ook de meeste kansrijke beroepen te vinden, zoals (assistent) accountant en controller, belastingadviseur, vastgoedmanager en data analist. Dit zijn vaak beroepen die structureel groeien en minder vatbaar zijn voor automatisering. Daarnaast groeide het aantal werkenden in sommige middelbare beroepen de afgelopen jaren, zoals medewerker klantcontact en transportplanner. Hier liggen ook kansen op werk in Groningen.

In deze beroepen is minder werk
Aan de andere kant zijn er economisch-administratieve beroepen waarin de werkgelegenheid structureel krimpt, vooral op middelbaar niveau. Een aantal behoort tot de minst kansrijke beroepen, zoals administratief medewerker, receptionist, secretaresse, bibliotheekmedewerker en baliemedewerker bank. In deze beroepen is het moeilijk om werk te vinden. Er verdwijnt werk door digitalisering, en ook de coronacrisis heeft meer negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Dat blijkt ook uit de vacaturekrimp voor middelbare beroepen in deze richting het afgelopen jaar. UWV geeft voor een aantal beroepen voorbeelden van overstapberoepen met betere kansen op werk. Zo stapten receptionisten in het verleden over naar medewerker klantcontact of ICT-helpdeskmedewerker.

De UWV Barometer arbeidsmarkt economisch-administratieve beroepen geeft meer inzicht in de ontwikkelingen binnen deze beroepsgroep.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.

WW in heel Nederland gedaald
Eind april telde Nederland 266.386 WW-uitkeringen. Dat is 2,9% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 282.186 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 15.789 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-5,6%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in april af. Een jaar eerder telde Nederland 292.065 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 25.679 uitkeringen (-8,8%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In april nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

•             UWV verstrekte eind april in de provincie Friesland 10.173 WW-uitkeringen; 6,3% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind april 13,9% lager dan vorig jaar.

•             Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in april met 6,9% af tot 7.465. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 15,8%.Back to top button