UWV: Groningse werkgelegenheid mild geraakt door corona

Groningen – Het afgelopen jaar daalde het aantal banen van werknemers door de corona-uitbraak. In de arbeidsmarktregio Groningen was deze krimp kleiner dan landelijk. De sectorstructuur speelt hierbij een rol; relatief veel inwoners van Groningen werken in groeisectoren als zorg, openbaar bestuur en onderwijs, en relatief weinig in krimpsectoren zoals de luchtvaart. Dit blijkt uit regionale publicaties over de ontwikkeling van banen per sector. Deze staan op een vernieuwde website waarmee UWV de arbeidsmarkt inzichtelijk maakt.

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Het is nu gemakkelijker om allerlei informatie over de arbeidsmarkt van Groningen te bekijken. Bijvoorbeeld hoeveel vacatures er openstaan en hoeveel ontslagaanvragen werkgevers indienen. Ook geven de vandaag verschenen publicaties voor alle 35 arbeidsmarktregio’s inzicht in de ontwikkeling van banen per sector.

‘We zijn erg blij met onze nieuwe website’, zegt Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Hiermee krijgt iedereen die dat wil op eenvoudige wijze inzicht in de arbeidsmarkt van zijn eigen regio of sector. Daar is zeker nu veel vraag naar, doordat de coronacrisis de arbeidsmarkt flink op zijn kop heeft gezet. Veel mensen, bedrijven en organisaties willen graag weten wat er speelt en waar nu kansen zijn op werk.’

Regionale banen minder geraakt dan gemiddeld
Door steunmaatregelen van de overheid bleef – ondanks de coronacrisis – veel werkgelegenheid behouden. Maar er was wel sprake van krimp; in september 2020 telde Nederland 96.000 banen van werknemers minder dan een jaar ervoor. In de arbeidsmarktregio Groningen was de krimp met 1.200 werknemersbanen (-0,4%) kleiner dan de landelijke afname van 1,2%. Dit hangt samen met de regionale sectorstructuur. Relatief veel inwoners van Groningen werken in groeisectoren als zorg, openbaar bestuur en onderwijs, en relatief weinig in krimpsectoren zoals de luchtvaart. In de arbeidsmarktregio Groningen werd vooral de werkgelegenheid in de uitzendbureaus en in de horeca geraakt.

Ook in 2021 kansen op werk
Er zijn nog steeds goede kansen op werk in verschillende beroepen en sectoren. In de arbeidsmarktregio Groningen geldt dit bijvoorbeeld voor monteurs, loodgieters, elektriciens, verzorgenden ig, verpleegkundigen, AA- en assistent accountants en ict-beroepen zoals applicatie-, systeem-en functioneel beheerders.

Uit onderzoek van UWV onder 2.800 werkgevers blijkt dat zij ook voor de rest van het jaar rekening houden met wervingsproblemen voor deze functies. Veel werkgevers verwachten juist minder vraag naar administratief medewerkers. Ook voor beroepen als kassamedewerker, bus- en touringcarchauffeur en evenementenmedewerker wordt minder vraag voorzien.

Negen dashboards
De vernieuwde site bevat negen interactieve dashboards die een actueel beeld geven van de arbeidsmarkt. Met een paar muisklikken zijn visuele overzichten te maken van allerlei arbeidsmarktgegevens, per regio en soms zelfs gemeente. Bijvoorbeeld van ontslagaanvragen, WW-uitkeringen, toegekende NOW-aanvragen, vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt. Of van de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken.

Back to top button