Uitvoeringsplan DAL-gemeenten biedt statushouders kansen

Delfzijl / Appingedam / Loppersum – De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan meer en meer samen aan de slag met de inburgering, integratie en huisvesting van statushouders. Vorig jaar hebben de gemeenten al samen het plan van aanpak Huisvesting, Inburgering en Integratie vastgesteld. Hierin staan acties om de inburgering en integratie van statushouders te bevorderen. Statushouders zijn mensen die naar Nederland gevlucht zijn en die een vergunning voor bepaalde tijd hebben gekregen.

Het plan van aanpak krijgt een vervolg. De drie colleges hebben het integraal uitvoeringsplan DAL vastgesteld voor de komende twee jaar. In dit plan ligt de focus op het krijgen van een betere arbeids-positie en op ondersteuning van statushouders in het dagelijks leven.

Pilot nareizigers
De gemeenten hebben vorig jaar samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een pilot ‘voorinburgering nareizigers’ in het AZC in Delfzijl uitgevoerd. Nareizigers zijn familieleden die in verband met gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. De voorinburgering is vooral bedoeld om nareizigers te leren hoe zaken in Nederland werken. In de cursus worden thema’s als relatie en man-vrouwverhouding en opvoedkundige vragen besproken. De pilot bleek een succes en daarom hebben de gemeenten besloten hiermee door te gaan.

Participatie
Begin dit jaar heeft Werkplein Fivelingo in opdracht van de gemeenten Delfzijl en Appingedam een bemiddelaar aangetrokken die statushouders helpt bij het vinden van werk. Gebleken is dat zeker twintig statushouders in de gemeenten Delfzijl en Appingedam op korte termijn aan de slag kunnen. Het project krijgt een vervolg in 2019. Ook de gemeente Loppersum gaat hieraan deelnemen.

Huisvesting
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om statushouders passende woonruimte te bieden. De provincie ziet erop toe dat zij aan deze taakstelling voldoen. De DAL-gemeenten stellen voor om de taakstelling voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum met ingang van 1 januari 2019 samen te voegen. De DAL-gemeenten streven naar een integrale en concrete aanpak voor het gebied als geheel. Door het samenvoegen van de taakstelling ontstaan er meer kansen voor uitwisseling, flexibiliteit en beleidsvrijheid.

Back to top button