Uitbreiding en vernieuwing Coop Spijk versterkt voorzieningenniveau Spijk

Spijk – Coop is met de gemeente Delfzijl tot overeenstemming gekomen over de aankoop van een stuk grond achter de huidige Coop in Spijk. Daar wordt een nieuwe winkel ontwikkeld met een vloeroppervlakte van 1000m². De voorbereidingen voor de benodigde omgevingsvergunning zijn inmiddels gestart. De oude winkel wordt gesloopt om ruimte te maken voor meer parkeergelegenheid. De gemeente is nog in gesprek met de speeltuinvereniging over het verplaatsen van de speeltuin.

Wethouder Hans Ronde: ‘Ik ben blij dat er met Coop overeenstemming is bereikt over het vernieuwen en vergroten van de Coop in het centrum van Spijk. Met een vernieuwde Coop in Spijk wordt het voorzieningenniveau in het kerndorp Spijk en haar omgeving aanzienlijk versterkt. Een enorme verrijking voor het dorp.’Back to top button