Tweede Kamercommissie Economische Zaken bezoekt provincie Groningen

Delfzijl/Loppersum – Twaalf Tweede Kamerleden brachten vrijdag 15 januari een werkbezoek aan het aardbevingsgebied Noordoost Groningen. Aan de hand van gesprekken, presentaties en ter plekke poolshoogte nemen werden de Kamerleden op de hoogte gebracht van de brede problematiek die op diverse vlakken spelen in Groningen.

Commissaris van de Koning, Max van den Berg, vergezeld van de voorzitters van de RUG, Hanzehogeschool en UMCG en de burgemeester van Groningen vertelden de Kamerleden over hun ervaringen van het afgelopen jaar. Daarbij uiten zij de zorgen over de, met name op het financiële vlak, niet-corporatieve houding van de NAM.

In het dorp Onderdendam gaven de bewoners Kees Willemen en Wim van Vondel als vertegenwoordigers van de werkgroep Houd Onderdendam Overeind een toelichting op de ontwikkelde dorpsvisie waarin beschreven staat hoe er wordt omgegaan met schade aan panden, het versterken en herbestemmen van monumentale gebouwen en de plannen voor het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. In het dorp werd een korte wandeling gemaakt.

Tijdens een lunch in Bedum ontmoetten de kamerleden meerdere bewoners uit Usquert en Rottum. Deze bewoners hadden bij het werkbezoek van vorig jaar, precies 1 jaar geleden, ook al gesproken over de door hun ervaren problemen. Zij vertelde hun ervaringen van het afgelopen jaar en spraken de verwachtingen uit voor de verdere toekomst in hun dorpen en huizen.

Burgemeester Henk Bakker van de gemeente Bedum sprak over het scholenprogramma in het aardbevingsgebied. Hij constateerde dat de investeringen in de toekomstgerichtheid en duurzaamheid van scholen voor rekening van de gemeenten dreigen te komen en dat die rekening onmogelijk alleen door de gemeenten te dragen is. Daarom riep hij de Kamerleden op om bij de minister aan te dringen om aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen. Aansluitend werd de Regenboogschool bezocht.

In Loppersum nam de delegatie, die werd welkom geheten door burgemeester Rodenboog, een kijkje in de Sjuxumerweg waar gewerkt wordt aan het realiseren van Nul op de Meter woningen. Op de bouwplaats werd volop gewerkt aan het verduurzamen en versterken van de woningen. Rinse Kramer van woningcorporatie Wierden en Borgen gaf een toelichting op het plan om een veel groter aantal woningen te verduurzamen.

Op de bovenste etage van het Noorderpoortcollege in Delfzijl met uitzicht op onder andere het Chemiepark Delfzijl sprak burgemeester Beukema de Kamerleden bij over de onderzoeken die lopen naar de aardbevingsbestendigheid van industriële installaties en de te maken afspraken uitvoering van maatregelen en de financiering daarvan. Directeur Johan Visser van het Chemiepark gaf tijdens een rondrit langs het park nadere uitleg over de zaken waar tegen bedrijven aanlopen.

Bij de afronding van het bezoek op het provinciehuis werd tijdens de ontmoeting met de pers door leden van het Gasberaad een petitie overhandigd waarin gepleit voor een eerlijke definitieve regeling waardevermeerdering.

Back to top button