TSN Thuiszorg op omvallen; Duizenden thuiszorgers vrezen voor baan

Almelo – TSN Thuiszorg BV zal vandaag bij de rechtbank in Almelo surseance van betaling aanvragen. Deze betreft uitsluitend de Hulp bij de Huishouding. Hier verlenen ruim 12.000 professionals zorg aan ruim 40.000 cliënten. Alle andere bedrijfsonderdelen, zoals Verzorging & Verpleging, Begeleiding, de Woonzorgcentra en de Zorgcentrale worden er niet door geraakt.

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren de indicaties voor thuishulp op grote schaal naar beneden bijgesteld. Ondersteuning van mensen bij hun zelfredzaamheid werd vervangen door de meest eenvoudige vorm van thuishulp. Directeur Zion Jongstra: “Medewerkers die eerst complexere zorg verleenden, moesten nu steeds vaker deze goedkope vorm van thuishulp leveren. Dit terwijl zij nog betaald werden op basis van hun oude werkzaamheden. Dit betekende dat TSN zes euro per gewerkt uur moest toeleggen op deze werkzaamheden. Dat kunnen we niet volhouden.”

“Met pijn in het hart moesten wij daarom dit voorjaar besluiten om de beloning van 4.300 medewerkers naar beneden bij te stellen en te koppelen aan de werkzaamheden die zij verrichten”, gaat Jongstra verder. “Op vrijdag 13 november jl. heeft de rechtbank in Almelo ons verboden deze aanpassing in de beloning door te voeren. Met deze uitspraak komt het voortbestaan van ons bedrijfsonderdeel dat Hulp bij de Huishouding levert acuut in gevaar.”

“De tarieven voor thuishulp zijn de afgelopen jaren extreem gedaald. Bureau Berenschot heeft onlangs becijferd dat deze daling maar liefst 25% bedraagt”, aldus Jongstra. “Daar komt bij dat veel gemeenten de afname van hulp bij de huishouding fors hebben teruggeschroefd of er zelfs bijna helemaal mee zijn gestopt.”

Deze ontwikkelingen raken TSN extra hard omdat veruit de meeste van onze medewerkers vaste contracten en veel dienstjaren hebben. Jongstra: “Deze vaste contracten bieden voordelen voor zowel medewerkers als cliënten maar de bijbehorende loonkosten zijn wel aanzienlijk hoger dan die van flexwerkers. Er is een ongelijk speelveld ontstaan, waarop thuishulp in vaste dienst onmogelijk wordt gemaakt. Cliënten en medewerkers zullen de dupe zijn. Het zo gevreesde sociaal bloedbad dreigt werkelijkheid te worden. Er is nog een laatste kans om dit te voorkomen. Den Haag moet dan wel snel en effectief ingrijpen.”

Verstrekkende gevolgen
“Natuurlijk hebben we op alle mogelijke manieren geprobeerd het beleid van de overheid, zowel landelijk als bij de gemeenten, te beïnvloeden”, gaat hij verder.  “We hebben gelobbyd. We hebben hard de noodklok geluid, vaak samen met andere zorgaanbieders en met de FNV. Helaas moeten wij nu vaststellen dat dit onvoldoende heeft geleid tot bijstelling van het overheidsbeleid. Dat vind ik uiterst triest, want de gevolgen zullen verstrekkend zijn voor tienduizenden medewerkers en cliënten.”

TSN rest geen andere optie dan surseance van betaling aan te vragen. Een door de rechtbank aangewezen bewindvoerder zal samen met de directie de volgende stappen bepalen. “Wij zullen het uiterste doen om de belangen van onze medewerkers en cliënten te behartigen”, concludeert Jongstra. “Gedurende de surseance blijven wij onze tienduizenden cliënten natuurlijk van dienst.”

Back to top button