Tijdelijke compensatieregeling voor culturele instellingen en evenementenorganisaties in de gemeente Eemsdelta

Eemsdelta – Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Eemsdelta hebben besloten dat culturele instellingen en evenementen-organisaties in Eemsdelta die in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 schade hebben geleden door de coronamaatregelen, een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot en met 10 oktober 2021.  

Wethouder Meindert Joostens: ‘Voor de culturele sector Eemdelta is er vanuit het Rijk in totaal € 220.000,- beschikbaar gesteld. Met de tijdelijke compensatieregeling willen we bereiken dat culturele instellingen en evenementenorganisaties in stand kunnen worden gehouden en daarmee toegankelijk blijven voor inwoners. De regeling biedt perspectief door financiële nadelen te compenseren of als investering voor een nieuwe aanpak.’ De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van de instelling of organisatie en hoeveel subsidie die jaarlijks van de gemeente krijgt.

Amateurkunst en (middel)grote organisaties
Voor amateurkunstverenigingen en kleine evenementenorganisaties is een eenvoudige regeling opgesteld. Met het indienen van het aanvraagformulier bij de gemeente Eemsdelta komt men automatisch in aanmerking voor een eenmalige vaste financiële tegemoetkoming.

Voor de middelgrote en grote culturele instellingen en evenementenorganisaties is een andere, meer complexe regeling opgesteld. Bij de aanvraag moeten zij nadere informatie aanleveren over onder andere de geleden coronaschade, jaarstukken en eventueel aanvullende plannen. 

Aanvragen
De gemeente heeft de culturele instellingen en evenementenorganisaties in Eemsdelta inmiddels  geïnformeerd over de compensatieregeling. Meer informatie over het aanvragen van de regeling is te vinden op eemsdelta.nl/compensatieregelingcultuur. De regeling en het aanvraagformulier zijn ook op te vragen via coronaloket@eemsdelta.nl. Voor meer informatie kan men ook gebruikmaken van dit mailadres.

Back to top button