fbpx
12.6 C
Delfzijl
vrijdag 25 september 2020
Home Algemeen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen maakt voorlopige werkwijze schadeafhandeling bekend

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen maakt voorlopige werkwijze schadeafhandeling bekend

Noord-Groningen – De onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wil circa 80 procent van de huidige schademeldingen rond gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg afhandelen in een vereenvoudigde procedure. Belangrijke vereiste is dat de schade maximaal 10.000 euro bedraagt. Alle andere gevallen worden onder de reguliere procedure opgepakt. De Commissie verwacht begin mei de eerste besluiten over schadevergoeding te kunnen nemen.

Voorlopige werkwijze bekendgemaakt
Dat en meer staat in de voorlopige werkwijze die de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen vandaag bekend maakt. De Commissie wil op deze manier zo voortvarend en zorgvuldig mogelijk werken. Om zo in alle gevallen op ruimhartige, rechtvaardige en onafhankelijke wijze te besluiten over schademeldingen. Morgen wordt gestart met de eerste schadeopnames.

Vereenvoudigde procedure
Sinds de opening van het schadeloket op 19 maart zijn er meer dan 1.000 nieuwe schademeldingen gedaan. Er zijn bij de opening ook ruim 11.500 schademeldingen overgenomen van het Centrum Veilig Wonen. Voor wie aan de beurt is en onder de vereenvoudigde procedure valt, is het streven om binnen enkele weken een besluit te kunnen nemen. Komende tijd moet uit de praktijk blijken of dat lukt. Ook wordt dan duidelijk hoe lang het duurt voor iedereen dan aan de beurt is. Vooralsnog lijkt dat zeker enkele maanden te zijn.

Eerste periode veel leren
“Het is onze taak zowel voortvarend en ruimhartig, rechtvaardig en onafhankelijk te besluiten in alle gevallen. Daar is deze voorlopige werkwijze op gebaseerd. Het kost nu tijd om te leren de werkwijze in de praktijk te brengen. We starten komende weken met kleine aantallen en bouwen dat dan verder uit. Het streven is om wekelijks honderden besluiten over schadevergoeding te kunnen nemen”, zegt voorzitter Bruno van Ravels van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Onafhankelijke, onpartijdige deskundige
De Commissie besteedt in het bijzonder aandacht aan het aanwijzen van deskundigen die onafhankelijk en onpartijdig advies uitbrengen. Ze mogen net als de Commissie ook nooit voor de NAM en het CVW hebben gewerkt of anderszins daarbij betrokken zijn geweest. Het aantal beschikbare deskundigen is daardoor beperkter, wat invloed heeft op de capaciteit voor afhandeling van schademeldingen.

Oudste schademeldingen eerst
De Commissie heeft vanwege dit stuwmeer aan schademeldingen prioriteiten gesteld. Daarbij geldt in de regel dat de oudste schademeldingen het eerst worden behandeld. Er zijn uitzonderingen. Zo geldt er een aparte procedure voor acuut onveilige situaties waarbij uiterlijk binnen 48 uur en zo snel als mogelijk een veiligheidsinspectie plaatsvindt. Hierna wordt de schademelding opnieuw geprioriteerd en volgens de reguliere of vereenvoudigde procedure voortgezet.

Schadeopname bij 1.600 schademeldingen
Bij een klein deel van de schademeldingen die bij het Centrum Veilig Wonen zijn gedaan tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018 (toen het schadeloket opende) is al een schadeopname gedaan. Op basis van een deskundigenonderzoek op kantoor en na overleg met de schademelders zelf wordt dan over voor deze circa 1.600 schademeldingen zo snel als mogelijk een besluit genomen door de Commissie.

Complexiteit
Naast het vraagstuk van de grote hoeveelheid schademeldingen, is er ook het vraagstuk rond complexe schademeldingen. Ook op dat punt wil de Commissie komende tijd ervaring opdoen. Juist omdat hier in veel gevallen maatwerk is vereist, heeft de Commissie binnen de voorlopige werkwijze ruimte gehouden voor bijzondere omstandigheden. De zaakbegeleider krijgt in ieder geval een belangrijke rol in de ondersteuning van de mensen achter de schademelding. De Commissie besluit, al dan niet na advies van een of meerdere onafhankelijke deskundigen.

Formele beslistermijn
Nu de afhandeling van een deel van de schade door gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg in overheidshanden is, vormt het bestuursrecht de basis voor de werkwijze van de Commissie. En dat betekent ook dat er formele beslistermijnen gelden. Hierbij is gekeken naar op dit punt vergelijkbare overheidsregelingen over toekenning van schadevergoeding. Zodoende is er een formele termijn van meer dan een jaar vastgesteld voor alle besluiten.

Wachttijden en vragen
De invoering van de voorlopige werkwijze zal, na de start van het nieuwe schadeprotocol op 19 maart, opnieuw een periode van gewenning en leren betekenen. Voor zowel gedupeerden als ook de medewerkers van het schadeloket. Wachttijden aan de telefoon zijn daarbij niet uit te sluiten al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ook kan nog niet op alle vragen antwoord worden gegeven omdat de Commissie over een aantal onderwerpen nog nader moet besluiten.

Op www.schadedoormijnbouw.nl staat de voorlopige werkwijze volledig te lezen inclusief de formele toelichting en meer uitleg voor schademelders.