Tien miljoen euro voor aardgasvrije dorpen in Eemsdelta

Eemsdelta – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een bijdrage toegekend aan twee projecten die als doelstelling hebben het aardgasvrij maken van een aantal dorpen. Per project gaat het om 5 miljoen euro die wordt verstrekt vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. Het zijn twee bijzondere projecten die zijn ontstaan vanuit de inwoners. Wethouder Meindert Joostens van de gemeente Eemsdelta is daar trots op: “Petje af voor de vrijwilligers die zich anderhalf jaar lang hebben ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Het is een heel mooi voorbeeld van waar de samenwerking tussen inwoners en de gemeente toe kan leiden. Fantastisch dat de beide projectteams nu echt aan de slag kunnen met hun plannen.”

Krewerd
Eén van de projecten betreft het aardgasvrij maken van de dorpen Krewerd, Holwierde en Godlinze waar aardgas wordt vervangen door groen gas. Dit wordt door middel van een nieuw procedé lokaal geproduceerd uit rioolslib. Om het energiegebruik terug te brengen worden woningen verduurzaamd en voorzien van een hybride warmtepomp. Een van de initiatiefnemers is Guus Cleassens uit Krewerd. Hij is blij met de toekenning: “Het bijzondere van dit project is dat het aardgasvrij maken in één groot project wordt gecombineerd met de versterkingsoperatie en met de vernieuwing van de dorpskern. We kunnen beginnen met de uitvoering!”

Zonnedorpen
Het andere project is een initiatief van energiecoöperatie Zonnedorpen. Zij gaan woningeigenaren helpen om hun woning te verduurzamen zodat het energiegebruik afneemt. En voor de verwarming van woningen is een belangrijke rol weggelegd voor hoge temperatuur warmtepompen. Zodoende wordt aardgas vervangen door elektriciteit. Willem Schaap van Zonnedorpen: “Ons ideaal is dat we de dorpen Zijldijk, Garsthuizen, Startenhuizen, ’t Zandt en Zeerijp zelfvoorzienend maken. Daarvoor moeten we lokaal meer elektriciteit gaan produceren. Maar ook de opslag van elektriciteit en de toepassing van een intelligent netwerk hoort daar bij.”

Back to top button