Te kort aan ambulances en ziekenhuisbedden in Noord Nederland bij ramp

Regio – Vanaf vandaag gaat in heel Nederland de opgeschaalde zorg over op de organisatie van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Deze nieuwe organisatie is er op ingericht om bij een calamiteit zo snel en zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen afvoeren naar ziekenhuizen binnen en buiten de regio. Landelijke richtlijnen geven aan hoe dit moet gebeuren. De drie RAV’en (regionale ambulancevoorzieningen) in Groningen, Drenthe en Friesland hebben besloten af te wijken van de landelijke richtlijnen. De infrastructuur in Noord Nederland vraagt om eerder op te schalen, en om een grotere behandelcapaciteit op de plaats van het incident.

Te weinig ambulances beschikbaar
In oktober is in Noord Nederland een GGB test gehouden. De landelijke norm is dat er binnen twee uur 100 ambulances bij de plaats van het incident moeten zijn om slachtoffers snel naar de ziekenhuizen af te voeren. Tijdens de test lukte dit voor onze noordelijke regio niet. Naarmate de ziekenhuizen vol raken, moeten de ambulances steeds verder weg om slachtoffers naar een ander ziekenhuis te brengen. De noordelijke infrastructuur wijkt af van andere delen van Nederland en de landelijke norm volstaat daardoor niet. Er zijn meer ambulances nodig, en meer behandelcapaciteit ter plaatse. Zeeland kent hetzelfde probleem.

Om de landelijke richtlijnen voor de GGB aan te passen op de situatie in Noord Nederland is extra tijd nodig. Daarom is voor Noord Nederland een overgangsperiode ingesteld tot medio 2016 waarin de drie RAV’en nog gedeeltelijk volgens de bestaande organisatie opgeschaalde zorg aanbieden.

Autobus als mobile behandelpost
Ondertussen is een autobus aangeschaft die op dit moment wordt omgebouwd tot mobiel behandelcentrum. Bij de keuze voor deze aanpak heeft voor de drie noordelijke RAV’en voorop gestaan dat iedereen in Groningen, Friesland en Drenthe op elk moment, dus ook bij calamiteiten, kan rekenen op de beste zorg. Als het ambulancepersoneel geschoold en getraind is om volgens de nieuwe organisatie in actie te komen bij calamiteiten, komt de overgangsperiode ten einde en gaat de nieuwe werkwijze in. Op dat moment is ook de GGB behandelbus klaar om ingezet te worden.

Back to top button