Subsidieplafond voor verduurzaming & verbetering in één dag bereikt

Groningen – Gisteravond is het subsidieplafond bereikt voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen 10.000. Het beschikbaar gestelde bedrag is daarmee in één dag op. Het is vanaf nu niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Het eloket/inlogsysteem is gesloten en nieuwe aanvragen worden niet meer in ontvangst genomen.

Het doel van de subsidieregeling is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de woningen in het aardbevingsgebied. Hiervoor is 300 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de bestuurlijke afspraken tussen de rijksoverheid, de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt en Het Hogeland en de Provincie Groningen. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Deze subsidie wordt mogelijk gemaakt en is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat betekent dat zij de beleids- en inhoudelijke keuzes met betrekking tot deze subsidie hebben gemaakt (het waarom, hoe en wat). Het SNN voert deze subsidie in opdracht van het ministerie uit en zorgt ervoor dat het geld bij de mensen terecht komt. Onduidelijk is of er meer geld beschikbaar gaat komen, de nieuwe staatssecretaris heeft gezegd serieus te willen kijken naar de mogelijkheden als het subsidieplafond wordt bereikt.

Back to top button