Subsidie voor vergroening van bruine zeilvloot op Waddenzee

Noord-Nederland – Met een bijdrage van € 275.000,- uit het Waddenfonds en van de provincie Fryslân wordt een start gemaakt met de vergroening van de bruine zeilvloot op de Waddenzee. Het geld wordt geïnvesteerd in de elektrificatie van de historische tjalk ‘De Overwinning’ uit Harlingen. Bij de ombouw van het 23 meter lange schip wordt de milieuvervuilende dieselmotor vervangen door een schone en stille elektromotor. Het pilotproject is onderdeel van Programma Green Shipping Waddenzee, een meerjarig programma dat de waddenvloot voor een groot deel wil verduurzamen. In 2030 moet de CO2-uitstoot van de scheepvaart op de Waddenzee met 60 % zijn afgenomen.

Gedurende de pilot van twee jaar wordt De Overwinning niet alleen omgebouwd. Er wordt met de nieuwe elektromotor ook gemonitord hoeveel stroom een historische tjalk nodig heeft voor de aandrijving en voor het overige energieverbruik aan boord. Op basis van die onderzoeksgegevens wordt bepaald welke groene brandstof het meest geschikt is voor de aandrijving van de elektromotor: waterstof of methanol.

,,Traditionele scheepvaart ontmoet hier de nieuwe hightech technologie van nu. Geen rokende motoren meer in havens en op het Wad maar emissievrij en geruisloos, dat is onze ambitie”, aldus Leo van der Burg (FME), coördinator van het Programma Green Shipping Waddenzee. Als de pilot met De Overwinning slaagt, moet dat andere eigenaren van historische zeilschepen over de streep trekken om ook duurzaam te gaan varen. De bruine vloot op de Waddenzee en de IJsselmeer telt in totaal 300 schepen.

Van de subsidie van € 275.000,- voor de verduurzaming van De Overwinning is € 215.000,- afkomstig van het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds. De overige € 60.000,- wordt beschikbaar gesteld door de provinsje Fryslân. ,,Met het Programma Green Shipping Waddenzee willen we via een aantal inspirerende projecten een impuls geven aan de overgang naar emissiearme en fossielvrije scheepvaart in ons waardevolle Waddengebied”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens van de provinsje Fryslân. Zo is de ombouw van de Ecolution, het voormalige zeilschip van wijlen Wubbo Okkels, met een elektromotor in combinatie met een waterstofbrandstofcel inmiddels gereed.

Green Shipping is twee jaar geleden gestart en heeft als doel om de innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart in het Waddengebied te versnellen en de daarbij behorende havenfaciliteiten- en infrastructuur te helpen ontwikkelen. Het programma stimuleert het varen op waterstof en groene methanol in de Eemshaven, de haven van Lauwersoog, Den Helder en Harlingen. Het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied (IKW) hebben eerder € 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste fase van Green Shipping. De totale investering beloopt in de eerste vier jaar € 26 miljoen. ,,Als een groot deel van de waddenvloot de komende tien jaar overstapt op groene brandstof, dan boeken we enorme milieuwinst’’, aldus directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds. ,,Daarom is het belangrijk dat we nu al investeren.’’

Schipper-eigenaar Joost Martijn van de Overwinning (midden) krijgt een cheque van 275.000 euro van directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds (rechts) en programmamanager Bert Wijnsma van het Investeringskader Waddengebied (links). Fotograaf : Catrinus van der Veen

Back to top button