fbpx

Stichting Maatjes voor Eemsdelta opgericht

Delfzijl – Bij Emmius Notarissen in Delfzijl is vrijdag de stichting ‘Maatjes voor Eemsdelta’ opgericht. Onder begeleiding van het Landelijk Servicepunt Schuldhulpmaatje hebben de werkgroepleden enkele maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen.

Ook in de gemeente Eemsdelta is sprake van verborgen schuldproblematiek, net als in veel andere plaatsen in Nederland. Hoewel er veel professionele organisaties met hulp- en adviesloketten beschikbaar zijn, blijkt dat het voor veel mensen met schulden moeilijk is om hun weg te vinden. Het resultaat hiervan is dat deze mensen niet in beeld van de hulpinstanties komen of vroegtijdig afhaken en terugvallen in schuldproblematiek. Dit was de reden dat diverse kerkgenootschappen in de plaatsen Loppersum, Appingedam en Delfzijl met elkaar in overleg zijn gegaan over de vraag hoe ze voor deze mensen, naaste kunnen zijn.

Stichting Maatjes voor Eemsdelta wil daadwerkelijk, via hun maatjes, naast de hulpvrager gaan staan: ‘Helpen waar geen helper is’. De stichting zal zich aansluiten bij de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje.
Mensen die zich als maatje hebben aangemeld zullen een gedegen opleiding van drie dagen ontvangen, waardoor zij goed in staat zijn om de hulpvragers te begeleiden op hun weg naar zelfredzaamheid want dat is het achterliggende doel.

„Ieder mens heeft het recht om zelfredzaam te zijn, wij willen onze doelgroep hierin begeleiden,” zegt bestuursvoorzitter Harry Mulder. „Binnen de stichting werken we met een, eveneens goed opgeleide, coördinator die de maatjes ondersteunt en coacht. Komt een maatje er niet zelf uit, dan borgen we hiermee dat er extra hulp kan worden ingeroepen.”

Fondsen
De stichting zal in de komende maanden verder gaan met de voorbereidingen. ,,Er zullen fondsen aangeschreven worden om de begroting op orde te maken. We zullen in overleg gaan met ambtenaren van het Sociaal Plein van de gemeente Eemsdelta. Maar ook met de al actieve organisaties in het sociale werkveld hopen we goed samen te kunnen werken“, aldus Mulder. Wij geloven er in dat we door de samenwerking de schuldproblematiek kunnen bestrijden, zodat meer mensen weer de vrijheid in het leven mogen ervaren en zich geen slaaf meer van hun verleden hoeven te voelen.”

De verwachting is dat de stichting in de loop van volgend jaar daadwerkelijk van start kan gaan met haar werkzaamheden. Nu de stichting is opgericht, kunnen de vervolgstappen worden gezet.
Mensen die zich aangesproken voelen door het doel van de stichting en vrijwilliger (“maatje”) willen worden, kunnen zich melden via www.schuldhulpmaatje.nl.

Back to top button