Stichting Dorpshuis Bierum ontvangt €60.000,- subsidie

Bierum – Stichting Dorpshuis Bierum ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 60.000,- voor het realiseren van een dorpshuis in de Watumhal te Bierum. De stichting werft al geruime tijd subsidies om het toekomstig beoogde dorpshuis te realiseren. Met de toegezegde subsidie van de gemeente is een flinke stap gezet om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. De gemeente ondersteunt de aanvraag, omdat deze past in het programma ‘Alle Dorpen een Dak’. Per dorp is er budget voor één dak in het dorp.

Dorpshuis hart van het dorp ‘In Bierum zijn de afgelopen jaren voorzieningen verdwenen’, zegt wethouder Jan Menninga. ‘Voor de leefbaarheid en vitaliteit van Bierum is een ontmoetingsplek voor inwoners daarom van essentieel belang. Als gemeente zijn we blij met inwoners die actief bijdragen aan de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Er ontstaan bijvoorbeeld ook steeds meer plannen voor informele zorg door en voor inwoners uit Bierum.’ De werkgroep uit Bierum heeft veel voorwerk verricht om tot een goed plan voor een nieuw dorpshuis te komen. Zo heeft men inwoners gevraagd naar hun wensen en er zijn verschillende acties gehouden voor een financiële bijdrage. Zowel het eigendom als de duurzame exploitatie ligt in handen van Stichting Dorpshuis Bierum.

Back to top button