Stichting Behoud Weiwerd zoekt verhalen voor boek

Weiwerd – De Stichting Behoud Weiwerd is begonnen met haar laatste hoofdstuk. ‘Weiwerd behouden, missie geslaagd’. Dat is precies het gevoel dat de stichting heeft overgehouden aan zijn twintigjarige inzet rond het behoud van Weiwerd. Een boek, zo werd in december aangekondigd, wordt het allerlaatste wapenfeit. Dit moet begin 2017 zijn beslag krijgen in de presentatie van een boek.

Het proces vanaf de oprichting in 1995 tot en met 2015/2016 wordt beschreven. Daarin moet nadrukkelijk naar voren komen hoe een heilloos lijkende situatie uiteindelijk toch naar een positief resultaat kon worden omgebogen met een nieuwe toekomst voor Weiwerd. De voorbereiding tot het schrijven is eind december 2015 gestart. Op dit moment bestaat de ruwe versie van het boek uit ongeveer 180 pagina’s tekst.

Daarnaast is het opnemen van bijdragen voorzien van mensen die een bepaald gevoel hebben bij het behoud van deze wierde. Wij willen graag van mensen horen hoe zij aankijken tegen wat er de laatste twintig jaar is gedaan. Wij hopen op positieve verhalen, maar staan ook open op bijdragen die iets minder positief over Weiwerd zijn. Wij roepen belangstellenden op hierover na te denken en iets op papier te zetten. Het is de bedoeling een aantal verhalen in het boek op te nemen.

Waar Weiwerd altijd in een adem met Heveskes en Oterdum wordt genoemd, zal het niet verbazen dat deze dorpen op enigerlei wijze ook in het boek voorbij komen. De dorpen zijn een drie-eenheid in de dramatische geschiedenis die zich in dit deel van Groningen in het landschap heeft voltrokken. Geen aandacht voor deze dorpen getuigt niet van respect voor de voormalige bewoners van Heveskes, Oterdum en de buurtschappen daar om heen. Zodra het boek klaar is, houdt de stichting op te bestaan.

Heeft u zin en inspiratie voor een tekstbijdrage? Stuur deze dan naar: stichtingbehoudweiwerd@gmail.com. Ook foto’s zijn van harte welkom.

Back to top button