Start DAL Adviesraad Sociaal Domein

Delfzijl – Op vrijdag 20 januari 2017 vond de officiële aftrap plaats van de DAL Adviesraad Sociaal Domein (Wmo, jeugd en werk). Op landgoed Ekenstein stond de start in het teken van kennismaken met de wethouders Joostens (Delfzijl), Usmany (Appingedam) en Schollema (Loppersum) en de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten.

De Adviesraad neemt de plaats in van de drie Wmo-raden. Vanuit deze Wmo-raden is het afgelopen jaar gezocht naar een vorm van burgerparticipatie die het beste aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein. Als gevolg van deze zoektocht hebben de colleges de gemeenteraden voorgesteld om één adviesraad voor het sociaal domein in te stellen.

Met de Adviesraad Sociaal Domein onderstrepen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum dat zij grote waarde hechten aan het betrekken van inwoners bij het gemeentelijk beleid. De gemeenten willen geen beleid uitvoeren dat puur achter het bureau is bedacht. Ons beleid moet aansluiten bij degene waar het om gaat, de inwoner. Ook bij dit voorstel zijn de drie Wmo-raden intensief betrokken.

Het beleid van de DAL-gemeenten voor het sociaal domein heeft een steeds sterkere samenhang en er is sprake van steeds grotere overlap tussen de beleidsterreinen. De nieuwe DAL Adviesraad Sociaal Domein moet ervoor zorgen dat zij de stem van alle groepen burgers vertegenwoordigt in een integraal advies waarbij de verschillende belangen worden afgewogen en afgestemd.

Op de website van de gemeenten kunt u berichtgeving van deze Adviesraad volgen. De Adviesraad is bereikbaar via het mailadres: daladviesraad@gmail.com

Back to top button