Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw op de vingers getikt over gaswinningsbesluit door Raad van State

Groningen – Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft het gaswinningsbesluit voor het Groningenveld voor 2023-2024 onvoldoende heeft gemotiveerd, stelt de Raad van State (RvS) in een uitspraak woensdag. Als gevolg van deze uitspraak mag er vanaf 1 mei 2024 geen gas meer worden gewonnen uit het Groningenveld, hoewel dit geen nieuwe situatie creëert, aangezien gaswinning uit het Groningenveld al wettelijk verboden is sinds 19 april 2024.

De gaswinning in Groningen is gestopt sinds 1 oktober 2023, maar de staatssecretaris heeft in zijn besluit voor het gasjaar 2023-2024 bepaald dat de NAM tijdelijk en beperkt gas moet winnen in bijzondere situaties, zoals extreme kou. Dit omvat het tijdelijk opstarten van productielocaties en het activeren van de waakvlam bij zeer strenge kou, bekend als het koudeperiodescenario.

Naar aanleiding van deze beslissing zijn er verschillende beroepen ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De NAM stelde dat het Groningenveld vanaf 1 april 2024 gesloten had moeten worden, terwijl anderen, waaronder de provincie Groningen en de Groninger Bodem Beweging, bezwaren hadden tegen het koudeperiodescenario.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het beroep van de NAM gegrond verklaard, waarbij werd geconcludeerd dat sluiting van het Groningenveld op 1 april te vroeg zou zijn. Echter, vanaf 1 mei kan redelijkerwijs worden aangenomen dat het koudeperiodescenario zich niet meer zal voordoen. De overige beroepen werden ongegrond verklaard, waarbij werd vastgesteld dat het besluit van de staatssecretaris voldoende duidelijkheid biedt over de operationele strategie en dat de veiligheidsrisico’s adequaat zijn beoordeeld.

Met deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt een einde gemaakt aan een reeks van uitspraken over de gaswinning in Groningen. Het wettelijk verbod op gaswinning uit het Groningenveld per 19 april 2024, dat eerder door de Eerste Kamer werd goedgekeurd, blijft van kracht.

Back to top button