Sponsorstrategie Rabo versterkt de groene ambitie van de Rabobank Criterium cup

Delfzijl – De Rabobank Criterium Cup leeft in de provincie Groningen. Nu is het tijd voor een volgende stap: het verduurzamen van het wielerevenement. Om die ambitie te verwezenlijken krijgt de organisatie hulp van het programma Rabo Versterkt, de sponsorstrategie van de Rabobank.

De wielersport in de provincie Groningen nog aantrekkelijker maken. Voor zowel renners, publiek als sponsoren. Vanuit die gedachte werd in 2017 gestart met de Rabobank Criterium Cup.  Die missie lijkt aardig te slagen. De gezamenlijke competitie van de Omloop van Bedum, de Ronde van Winsum , Rondje Ziel en Rondom de Bult van Usquert mag met recht een succes worden genoemd. En dus besloot Rabobank Noord-Groningen het sponsorcontract met nog eens twee jaar te verlengen. Of, preciezer gezegd: de Rabobank Criterium Cup is geselecteerd voor Rabo Versterkt, een traject waarbij de Rabobank en NOC*NSF samenwerken aan het versterken en ondersteunen van verenigingen en evenementen op het gebied van sport en cultuur. Met deze nieuwe sponsorstrategie wordt het wielerevenement niet alleen commercieel gesteund, maar vooral begeleid bij het realiseren van haar ambities.

Globaal programma
En ambities heeft de Rabobank Criterium Cup zeker. ‘We willen het evenement een groener en duurzamer karakter geven’, licht Henk Zuidema, oprichter en bestuurslid van Rondje Ziel, toe. ‘Simpelweg omdat we in de volle breedte willen investeren in de maatschappelijke impact van het evenement. Vanzelfsprekend gaan we onze partners, zoals sponsoren en leveranciers, er nauw bij betrekken. Door bijvoorbeeld onze autoleverancier te vragen om wagens te leveren die op alternatieve brandstoffen rijden. Door lunchpakketten niet in plastic, maar in papier te verpakken. Of door rondom de verschillende wedstrijden aandacht te hebben voor gezonde en verantwoorde voeding. Zo zijn er nog tal van duurzame mogelijkheden te noemen. We hebben gezamenlijk een globaal programma opgesteld, waarin we aangeven waar we zoal aan denken. Op basis daarvan gaan de vier rondes afzonderlijk inventariseren hoe de verduurzaming van Rabobank Criterium Cup lokaal kan worden opgepakt. Doel is om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar waar mogelijk te versterken.’

Pitch
Het programma Rabo Versterkt moet er dus voor zorgen dat de verduurzaming langzaamaan vorm krijgt. Zo schakelde NOC*NSF verenigingsontwikkelaar Erwin Bloeming van Huis voor de Sport Groningen in om de betrokkenen te begeleiden en op het goede spoor te zetten. Onder meer door hen van advies en organisatorische hulp te voorzien en in contact te brengen met andere relevante personen en instanties . Maar ook bood Bloeming ondersteuning bij het voorbereiden van een pitch. Een beknopt plan, inclusief een presentatie, waarin de organisatie van de Rabobank Criterium Cup de bank moest overtuigen van haar toegevoegde waarde voor de regionale sportbeleving. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Rabo Versterkt. ‘Die pitch werd door Rabobank Noord-Groningen goed ontvangen’, zegt Henk Zuidema monter. ‘Met als resultaat dat we afgelopen 28 maart het contract hebben getekend.’

Back to top button