Speciaal gebiedsfonds voor dorpen rond Windpark Delfzijl Noord

Delfzijl – Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl krijgen een fonds voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen ten goede komt. “Het zogeheten gebiedsfonds wordt opgericht om inwoners van deze dorpen mee te laten profiteren van de windturbines op de schermdijk en de Pier van Oterdum,” aldus wethouder Rijzebol. In het fonds wordt door de exploitant van de windturbines jaarlijks 50.000 euro gestort voor de duur van vijftien jaar. En omdat de windturbines vanaf 2015 draaien, is er voor 2016 al een bedrag van 100.000 euro beschikbaar.

Voorzitter en leden beheerstichting uit dorpen zelf
Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt een stichting opgericht die het fonds gaat beheren. De dorpen dragen vervolgens zelf leden en een voorzitter voor om deel te nemen in de stichting en de bijbehorende beoordelingscommissie. Wethouder Rijzebol: “De oprichting van het gebiedsfonds is in samenwerking met dorpsvertegenwoordigers opgepakt. Het is met recht een fonds van en voor de inwoners. Als gemeente dragen we alleen zorg voor de beheerkosten, zo gaat al het geld dat in het fonds terecht komt uiteindelijk ook daadwerkelijk naar de projecten.”

Eerste inschrijvingsdata en criteria voor projecten
Wanneer de stichting aan het werk kan, maakt zij ook de eerste inschrijvingsdata bekend voor het indienen van projecten. Het fonds ondersteunt uitsluitend projecten die worden gerealiseerd in of nabij de vier dorpen en bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen. Waar mogelijk dienen de projecten bij te dragen aan duurzame doelen en verbetering van de natuur en haar omgeving. Daarnaast moeten de projecten het maatschappelijk belang dienen en lokaal draagvlak hebben.

Back to top button