Sociaal Plan Delfzijl Noord voor een kansrijke en weerbare jeugd

Delfzijl – Het Nationaal Programma Groningen verleent €550.000,- subsidie aan het project Sociaal Plan Delfzijl Noord. Daarin krijgen kinderen en jongeren in Delfzijl Noord betere kansen op school en op de arbeidsmarkt. De gemeente Delfzijl diende het projectvoorstel in.

René Paas, voorzitter Nationaal Programma Groningen, vertelt waarom dit project subsidie verdient: “Onze onafhankelijke beoordelingscommissie geeft een positief advies over dit voorstel. Wij delen deze mening. Dit is een belangrijk project om inwoners die om wat voor reden dan ook wel wat steun kunnen gebruiken ook echt te helpen. Zodat ze betere kansen krijgen.”

Succesvolle aanpak Kindcentrum Noord
Delfzijl Noord is met ongeveer 5.800 inwoners een grote wijk van Delfzijl waarin mensen te maken hebben met relatief hoge werkloosheid, een gemiddeld lager opleidings- en inkomensniveau, laaggeletterdheid en (complexere) zorgvragen en -signalen. De kinderen en jongeren in de wijk staan daardoor al op jonge leeftijd voor grotere uitdagingen dan kinderen die elders opgroeien. Het Kindcentrum Noord heeft een aanpak ontwikkeld die goede resultaten oplevert. De aanpak gaat uit van kleinere groepen, extra begeleiding voor leerlingen en extra inzet op de betrokkenheid van ouders. Ondanks achterstanden, verlaten leerlingen de school hierdoor met een eindtoets-score die gelijk ligt aan de inspectienorm, of soms hoger. Burgemeester Gerard Beukema is blij met de toekenning van de subsidie: “daarmee kunnen we de succesvolle aanpak van het Kindcentrum Noord voortzetten en uitbreiden. Dat doen we samen met het schoolbestuur Marenland, bewoners, de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ), Acantus en vele andere partijen in Delfzijl Noord. Naast extra ondersteuning van kinderen op school gaat het in dit project om extra aandacht voor het oplossen van problemen thuis die een weerslag hebben op de kinderen. Juist die brede aanpak maakt dit project uniek.”

Versterkingsopgave biedt extra kansen

Door de versterkingsopgave vinden de komende jaren veel sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden plaats in Delfzijl Noord. Veel bewoners moeten daarom verhuizen en dat is niet voor het eerst. Ook rond 2000 moesten mensen vanwege een herstructureringsproces uit hun huizen. Kinderen en jongeren worden zo goed mogelijk betrokken bij wat er komt kijken bij sloop en nieuwbouw. Hierdoor krijgen zij een brede blik op werk in de regio en is het voor bedrijven straks gemakkelijker om in de eigen regio goed opgeleid personeel te vinden.

Stevig sociaal fundament
Het Sociaal Plan Delfzijl Noord heeft als motto ‘de versterking gaat niet alleen over stenen maar over mensen!’ In de werkgroep Sociale Wijkvernieuwing werken BVZ, Acantus, gemeente en andere partners samen aan een integraal sociaal programma voor de versterkingsopgave in Delfzijl Noord. Een van de vier thema’s is dat kinderen en jongeren opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. De andere thema’s zijn gericht op samen wonen en samen leven, meer mensen aan de slag en vitale, sociale en gezonde volwassenen en ouderen. De subsidie voor dit project voor kinderen en jongeren is een mooi resultaat van deze samenwerking.

Back to top button