Smog in Noord-Nederland kan voor klachten zorgen bij longpatiënten

Noord Nederland – In het noorden van Nederland is er smog door fijn stof. Sinds dinsdag 5 januari 2016 zijn de fijnstofconcentraties geleidelijk opgelopen door aanvoer van de lucht vanuit het oosten van Europa. De daggemiddelde concentratie is woensdag in het noorden van Nederland boven de 70 microgram per kubieke meter gekomen. De luchtkwaliteit is hiermee “slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex globaal in het gebied boven de lijn Haarlem – Nijmegen. De concentraties zullen waarschijnlijk tot donderdagochtend verhoogd blijven.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Waarschuwingsdrempel aangepast
Vanwege nieuwe inzichten in de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging waarschuwt het RIVM eerder dan voorheen voor smog door fijn stof.. Er gaat een bericht uit bij een verwachte daggemiddelde concentratie van fijn stof vanaf 70 microgram per kubieke meter. Dit was voorheen 200 microgram per kubieke meter. Hiermee komt het Nederlandse waarschuwingssysteem vrijwel overeen met de smogregeling in België, waardoor er geen verschil in waarschuwingen in de grensstreek is.

Met de gratis app luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR milieudienst Rijnmond kan iedereen nagaan of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Ook kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

De gemeten uurconcentraties en verwachtingskaarten zijn zichtbaar op de gezamenlijke website (http://www.luchtmeetnet.nl/) van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS-Teletekst pagina 711 en 712.

fijnstof

Back to top button