Ontwikkeling bevingsmeter moet 20 arbeidsplaatsen opleveren

Groningen – De bedrijven Schuddema, Medusa Explorations BV en Embed Engineering BV hebben samen het platform ‘Bevingmeter’ ontwikkeld. Via dit platform kunnen gedupeerden van aardbevingen hun schade registreren, maar ook informatie geven over de bevingen in hun omgeving. De data worden beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en voor gebruik door bedrijven. De initiatiefnemers van het platform ontvangen hiervoor een subsidie van de provincie Groningen van 150.000 euro. Ze maken hierbij gebruik van de bevingssensoren die al in het aardbevingsgebied aanwezig zijn, aangevuld met een bevingsapp op mobiele telefoons. Nadat de bevingsmeter in Groningen is geïntroduceerd, moet het concept ook in het buitenland verkocht worden. De vinding moet in de toekomst ongeveer twintig banen opleveren.

De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit moet werkgelegenheid voor onze provincie opleveren. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is al 4,4 miljoen beschikbaar gesteld. Nu is er nog ruim 1 miljoen beschikbaar. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen.Back to top button