Sloop en vervangende nieuwbouw van huur woningen in Middelstum

Middelstum – Acht woningbouwcorporaties hebben in 2015 met NAM de afspraak gemaakt om, in de vorm van een pilot, 1.650 woningen te versterken en energieneutraal te maken. Bijna 1.000 woningen daarvan zijn eigendom van woningcorporaties Wierden en Borgen en Woongroep Marenland. In 2015 en 2016 zijn de eerste 170 woningen uit de pilot versterkt en verduurzaamd opgeleverd en inmiddels is gestart met de voorbereidingen op het vervolg. Woongroep Marenland en Wierden en Borgen hebben er recent in overleg met NAM en de gemeente Loppersum voor gekozen om een aantal woningen in Middelstum uit de versterkingspilot te halen en bij deze woningen over te gaan tot sloop en vervangende nieuwbouw.Het gaat om woningen aan de Groensingel, Coendersweg en Zuiderstraat.

Na het afronden van de eerste fase van de pilot, waarin 170 woningen zijn versterkt en verduurzaamd, is er gezamenlijk geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de woningcorporaties en NAM over het vervolg van de pilot dat eveneens door CVW wordt uitgevoerd. Er is afgesproken dat dit jaar ruim 300 woningen van Woongroep Marenland en Wierden en Borgen worden versterkt door CVW. Deze woningen in Loppersum, Middelstum, Wirdum, ’t Zandt, Ten Post, Garrelsweer en Appingedam worden tevens verduurzaamd door toepassing van het NOM-concept. De bouwbedrijven zijn daarom begin dit jaar door CVW gecontracteerd en in veel gevallen zijn de ontwerpen aan de betrokken bewoners gepresenteerd. Op basis van aanvullende bewonerswensen worden de plannen momenteel verder uitgewerkt.

Situatie in Middelstum

Van de 300 woningen van Wierden en Borgen en Woongroep Marenland die voor dit jaar op het programma staan, is bij zestien woningen in Middelstum gebleken dat die technisch gezien complex zijn om te versterken en verduurzamen. De achttien andere woningen in Middelstum staan in een gebied dat ook qua infrastructuur een impuls kan krijgen door deze woningen te slopen en op een andere plek in het dorp nieuwe woningen te bouwen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan goede bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van dit gebied waar de sporthal, tennisbanen, het zwembad en de nog te bouwen nieuwe school voor de nodige verkeersdrukte zorgen.

Voor deze in totaal vierendertig woningen in Middelstum hebben de woningcorporaties daarom in samenspraak met de gemeente en NAM besloten over te gaan tot sloop en vervangende nieuwbouw van de woningen. De nieuwbouwplannen worden door de beide woningcorporaties samen met de bewoners van de te slopen woningen ontwikkeld. Ook is afgesproken dat vierendertig andere corporatiewoningen worden toegevoegd aan de pilot.

Persoonlijke begeleiding vanuit woningcorporaties

Woensdagavond 28 juni zijn de huurders van de betreffende woningen door de woningcorporaties geïnformeerd over de situatie. Op het sloopbesluit werd wisselend gereageerd. Van blijheid omdat er een nieuwe woning in het verschiet ligt, tot verslagenheid omdat men het oude vertrouwde huis verliest. De woningcorporaties geven aan te begrijpen dat bewoners verschillend reageren. Daarom is voor hen persoonlijk contact en begeleiding op adresniveau belangrijk. Woonconsulenten bespreken binnenkort de gevolgen van dit sloopbesluit en de persoonlijke wensen bij de betreffende bewoners thuis.

Back to top button