Schoolgebouwen in Delfzijl niet bestand tegen zware aardbeving

Delfzijl – De gemeente, de schoolbesturen en het bestuur kinderopvang vinden dat de schoolgebouwen in Delfzijl moeten worden versterkt en ook tegen zwaardere bevingen in de toekomst bestand moeten worden gemaakt, dit laat wethouder Jan Menninga weten. Uit de inspecties blijkt dat voor alle schoolgebouwen in de hele gemeente Delfzijl dan maatregelen nodig zijn.

Deze maatregelen volgen de meest recente technische aardbevingsrichtlijnen zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn gesteld, waarbij een aardbeving die eens in de 475 jaar kan plaatsvinden, als basis wordt gebruikt. Inmiddels is berekend welke bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aan elkaar bevestigen van vloeren, wanden en dak, vervangen van metselwerk en verbreding van fundering.
Alle schoolgebouwen in de gemeente Delfzijl zijn de afgelopen periode grondig geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid en de bouwkundige staat is bekeken. Waar een onveilige situatie werd geconstateerd, is dit meteen aangepakt, verstevigd of versterkt. Daardoor zijn alle schoolgebouwen nu veilig.

Scholentransitie
Los van de aardbevingen hebben de gemeente Delfzijl, het bestuur kinderopvang en de schoolbesturen de afgelopen jaren al afspraken gemaakt over een scholentransitie in de gemeente. Hierbij is gekeken naar de spreiding van scholen in de hele gemeente, gelet op de dalende aantallen kinderen.

De gemaakte afspraken gingen over nieuwbouw van scholen, handhaving van bestaande schoolgebouwen, sluiting en samenvoeging van locaties en scholen. Nu ook inzicht is verkregen in de bouwkundige aanpassingen van de schoolgebouwen, worden de eerder gemaakte afspraken opnieuw tegen het licht gehouden. De komende periode wordt onderzocht of een bestaande school het beste kan worden versterkt óf dat in plaats daarvan moet worden gekozen voor nieuwbouw.

Vervolg
In de komende maanden zullen de gemeente, het bestuur kinderopvang en de schoolbesturen plannen maken voor het realiseren van de onderwijstransitie. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning en de vervolgstappen, informeren zij de ouders/verzorgers. Dat zal begin 2016 gebeuren.

Back to top button