Delfzijl – In het Zeehavenkanaal bij Delfzijl heeft een schip een hoeveelheid aardgascondensaat gelekt. De brandweer gaat de vloeistof met olieschermen indammen. Verder is er preventief een gedeelte van de kade ontruimd en is de Handelskade Oost afgesloten. De brandweer heeft metingen verricht waaruit is gebleken dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. Een persoon aan boord van het schip is met ademhalingsmoeilijkheden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gelekte condensaat is tegen de schermdijk in de haven aangedreven, dit wordt door de brandweer met olieschermen, ook wel oilbooms genoemd, ingesloten. Later zal dit door een gespecialiseerd bedrijf worden opgeruimd.

Wat is aardgascondensaat?
Bij de winning van aardgas komen vloeistofdeeltjes mee naar boven die in het productieproces worden gescheiden van het aardgas. De vloeistoffen worden verzameld en via een speciaal pijpleidingsysteem of via tankauto’s naar het ‘tankenpark’ in Farmsum bij Delfzijl getransporteerd. Op deze locatie wordt het aardgascondensaat van het productiewater gescheiden en via tankers naar raffinaderijen in de Botlek vervoerd.

Aardgascondensaat lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Benzeen komt ook in benzine voor en is een gevaarlijke stof. Er worden speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld en deze stof niet in het milieu komt.

Update:

Rond kwart over een in de middag werd het sein veilig gegeven en werd de kade weer opengesteld voor het verkeer en werknemers. Het scheepvaart verkeer is nog wel gestremd.

 

 

Advertenties