Schakelmateriaal voor in huis

Nederland – Schakelapparatuur, ook wel stroomonderbrekers of cut-outs genoemd, zijn elektrische apparaten die worden gebruikt om elektrische circuits tegen schade te beschermen. Schakelapparatuur is ontworpen als laatste verdedigingslinie om gevoelige apparatuur en mensen te beschermen.

Daartoe schakelt de schakelapparatuur de stroom uit wanneer er gevaar voor explosie of brand bestaat. Als zich bijvoorbeeld een vlamboogflits voordoet die brand of een explosie kan veroorzaken, kan een schakelinstallatie het circuit uitschakelen voordat er schade kan ontstaan. Het helpt ook de verspreiding van vuur te voorkomen als één klein onderdeel vlam vat.

Een schakelinstallatie bestaat uit drie hoofdonderdelen: cutout (of schakelaar), isolator en rail. Elk dient een bepaald doel en heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van de behoeften van je installatie. Laten we ze hieronder elk in meer detail bekijken.

Waarom is schakelmateriaal zo belangrijk?

Schakelapparatuur is de essentiële kern van elk elektrisch besturingssysteem in industriële gebouwen. Schakelapparatuur helpt gevoelige apparatuur en mensen te beschermen tegen de gevaren van kortsluiting en spanningsschommelingen. Er zijn twee belangrijke functies die schakelapparatuur vervult:

– Stroombeperking – Schakelapparatuur helpt de stroom die door een circuit loopt te beperken. Je kunt deze limiet programmeren volgens de maximale stroomsterkte van het circuit.

– Isolatie – Wanneer er een fout optreedt in het systeem en de stroomonderbreker uitschakelt, zal de schakelinstallatie de defecte apparatuur automatisch isoleren van de rest van het gebouw. Deze functie is essentieel om andere elektrische systemen veilig te houden.

Hoe werken schakelinstallaties?

Schakelinstallaties werken met een gesloten circuit. Er is een constante stroom die door het schakelmateriaal wordt bewaakt. Als er een verandering in de stroom is, schakelt het schakelapparaat het circuit uit. Er zijn stroomonderbrekers die automatisch uitschakelen als er een verandering in de stroom is en zekeringen die uitschakelen als er te veel stroom is.

Het schakelmechanisme ontvangt stroom van de stroombron en gebruikt deze stroom om het circuit te sluiten. Wanneer het circuit gesloten is, stuurt het schakelmechanisme stroom naar de belasting. Het schakelapparaat kan ook de stroom naar de belasting onderbreken wanneer het circuit open is. De stroomonderbreker onderbreekt de stroom wanneer de stroom zijn maximaal toegestane waarde heeft bereikt of wanneer er een overbelasting in het circuit is. Goedkoper Met Schakelmateriaal geeft meer informatie over schakelinstallaties.Back to top button