fbpx
14.1 C
Delfzijl
donderdag 28 mei 2020
Home Weer en natuur Samen de kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater verbeteren

Samen de kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater verbeteren

Groningen – De provincie Groningen stelt voor de tweede keer samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater in onze provincie. De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en aan de internationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. Tevens wordt er bijgedragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering, zoals een lange droogteperiode. Bepalend voor het succes is dat de provincie, waterschappen en landbouworganisaties samenwerken aan het behalen van de doelen van de deelnemende organisaties. Organisaties en bedrijven uit de agrarische sector kunnen van 3 tot 31 december 2018 subsidie aanvragen.

Eerste en tweede openstelling
Een eerste openstelling voor subsidies vond plaats in februari 2018. Hier zijn twee projecten uit voortgekomen. Het gaat om het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen’ van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) en het project ‘Trijntje’ waarbij een bodem-app voor agrariërs wordt ontwikkeld. Deze app is bedoeld om agrariërs informatie te geven die ze nodig hebben wanneer ze werkzaamheden uitvoeren in de bodem. Bijvoorbeeld informatie over de vochthuishouding van de bodem en het weer. Op www.agrarischwaterbeheer.nl is informatie te vinden over DAW-projecten die reeds in uitvoering zijn.

Het gaat nu om een tweede openstelling. Het beschikbare subsidiebedrag bedraagt ruim 900.000 euro voor het Groningse beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s en ruim twee miljoen euro voor het Groningse beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Er gelden maximale vergoedingen voor de activiteiten. De provincie Groningen en de beide waterschappen dragen financieel bij aan het beschikbare subsidiebedrag.

Doelgroepen en doelen
In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s in de provincie Groningen kunnen landbouwbedrijven subsidie aanvragen voor het verminderen van de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf naar het oppervlaktewater en de riolering.
In het Groningse beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kan subsidie worden aangevraagd voor het verminderen van de erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van akkerbouw- en melkveehouderij-bedrijven naar het oppervlaktewater en de riolering.

De subsidie kan ook aangevraagd worden voor projecten ter verbetering van de bodemstructuur van gras- en akkerland. Deze projecten dienen bij te dragen aan de vermindering van af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water in de bodem. Met deze projecten werken de partijen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering, zoals een lange periode van droogte in 2018.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de provincie Groningen.

Advertenties