Ruim 2,7 miljoen euro subsidie vanuit Nationaal Programma voor leefbaarheidsprojecten

Loppersum – Negen leefbaarheidsprojecten in gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen in totaal ruim 2,7 miljoen euro subsidie vanuit het Nationaal Programma Groningen voor hun projecten. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. Het geld is onder meer bestemd voor een gezamenlijke zorgvoorziening, het verduurzamen en verbeteren van dorpshuizen en het stimuleren van het toerisme. De leefbaarheidssubsidie is eind 2018 ondergebracht bij de provincie Groningen, vooruitlopend op het Nationaal Programma Groningen.

Projecten gemeente Loppersum

  • Het Groninger Landschap krijgt € 150.000,- subsidie om de vervallen steenfabriek Rusthoven’ in Wirdum weer toegankelijk te maken voor gebruik. Dit gebeurt met behoud van cultuurhistorische elementen en elementen die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen in de oude fabriek.
  • De gemeente Loppersum gaat dorpshuizen versterken. Voor de vernieuwing, verduurzaming en verbetering van deze dorpshuizen krijgt de gemeente € 375.000,- subsidie.
  • Het project ‘Herinrichting Hoofdstraat ‘t Zandt, fase 3’ is onderdeel van de herinrichting van de totale hoofdstructuur van het dorp ‘t Zandt. Hiervoor is € 500.000,- subsidie toegekend.

Project gemeente Appingedam
Met het project ‘Eendracht maakt Kracht’ willen meerdere zorginstellingen in Appingedam een zorgzame samenleving tot stand brengen, te beginnen in de toekomstige wijk op het Eendrachtterrein. De gemeente Appingedam draagt bij in de kosten van het project. Hiervoor krijgt de gemeente € 35.000,- subsidie vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Projecten gemeente Delfzijl

  • Met het project ‘Van Bocht tot Boog’ wordt de verkeersveiligheid in Termunten, Termunterzijl en Borgsweer verbeterd. Ook wordt een profiel gemaakt om recreatie en toerisme in deze dorpen te verbeteren. Het project is een initiatief van bewoners en (lokale) partijen. Hiervoor krijgen ze een subsidiebijdrage van € 465.200,-.
  • In Spijk komt een multifunctioneel centrum door de verbouwing van een verenigingsgebouw en een kerk. Dit is een gezamenlijk initiatief van inwoners, verenigingen en stichtingen. Hiervoor is € 526.400,- subsidie beschikbaar.
  • Met het project ‘Een nieuw hart voor Woldendorp’ wordt een nieuw plein aangelegd op de voormalige wierde van het dorp. Dit plein moet het nieuwe hart van het dorp worden. De herinrichting komt mede tot stand dankzij initiatieven van bewoners. Dit project krijgt € 179.800,- subsidie.
  • Rond het Muzeeaquarium In Delfzijl wordt een museumtuin aangelegd, het project ‘Stapsteen naar het Waddenwerelderfgoed’. Hiermee leveren inwoners en vrijwilligers uit Delfzijl een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling van Delfzijl. Zij krijgen hiervoor € 402.446,- subsidie.

Project gemeente Midden-Groningen
Inwoners van Hellum gaan samen met de gemeente Midden-Groningen aan de slag met het behoud van de kademuur in Hellum. Er komt ook een verblijfs- en ontmoetingsplek voor het dorp en een wandelroute. Het Nationaal Programma Groningen draagt hier  € 125.000,- subsidie aan bij.Volgende subsidieronde

In juni en oktober is komen er nieuwe subsidierondes voor gemeenten om samen met inwoners, bedrijven en organisaties subsidie aan te vragen voor leefbaarheidsprojecten. Deze aanvragen kunnen worden gedaan bij de provincie Groningen. Vooruitlopend op de start van het Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste € 50 miljoen toegekend vanuit het Rijk. Hiervan is € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsprojecten van gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen.

Back to top button